Nieuws

Handreiking Beveiliging Radioactieve Stoffen (BRAS)

Op verzoek van de ANVS is aan de afdeling Grote Vergunninghouders een concept-handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS) ter consultatie voorgelegd. Het nadrukkelijke verzoek hierbij was om de handreiking ook voor te leggen aan de beveiligingsverantwoordelijke (indien van toepassing.

Lees meer

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen

Op 1 januari 2015 werd de wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland ingevoerd, met een verplichte herregistratie na vijf jaar. Dat betekent dat een groot aantal van de stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland zich voor 1 januari 2020 opnieuw moet registreren. De deadline voor het indienen van de aanvraag, voor hen die zich per 1 januari moeten herregistreren, is 6 november 2019! Het wordt aangeraden om zo snel als dat mogelijk is de aanvraag voor herregistratie bij de ANVS in te dienen. Op de website van de ANVS is de handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundigen gepubliceerd.

Lees meer

Nascholing RIAS

De inspectie SZW heeft tijdens haar ronde nucleaire geneeskunde in 2018 en radiologie in het voorjaar van 2019 geconstateerd dat veel instellingen hun risicoanalyses niet conform Bijlage A van de ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018' hebben opgesteld. De inspectie vindt dit een noodzakelijke voorwaarde.

Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.