IRPA

De gewone leden en ereleden van de NVS zijn tevens "full member" van de International Radiation Protection Association (IRPA). De NVS vertegenwoordigt de Nederlandse stralingsbeschermingsdeskundigen in deze mondiale koepelorganisatie. Als lid van de IRPA kan men deelnemen aan de wetenschappelijke bijeenkomsten die door of namens de IRPA worden georganiseerd. Verder wordt aan leden van de IRPA de mogelijkheid geboden om tegen gereduceerde prijs een abonnement te hebben op vakperiodieken zoals Health Physics, het officiële tijdschrift van de Health Physics Society, USA.

Wat is IRPA? 
Het primaire doel van IRPA is om een intermediair te vormen tussen diegenen die betrokken zijn bij stralingsbeschermingsactiviteiten in alle landen, zodat zij gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren en daardoor de stralingsbescherming in vele delen van de wereld kunnen bevorderen. 
Het werkterrein omvat alle relevante aspecten van de stralingsbescherming, zoals wetenschap, geneeskunde, engineering, technologie en wetgeving, om de bescherming van mens en milieu tegen de gevaren veroorzaakt door straling te verbeteren en daarmee een veilig gebruik te bevorderen van medische, wetenschappelijke en industriële radiologische handelingen voor de mensheid. 

Een belangrijke taak van IRPA is de zorg voor en ondersteuning van internationale bijeenkomsten over stralingsbescherming. De internationale congressen van IRPA zelf zijn de belangrijkste bijeenkomsten. Deze worden sinds 1966 ongeveer om de vier jaar gehouden. 

Voor alle bij IRPA aangesloten verenigingen en individuele leden is het belangrijk om het volgende internationale IRPA congres bij te wonen. Voor veel andere gerelateerde beroepen is het een uitstekende gelegenheid om te communiceren over de resultaten, wetenschappelijke kennis en operationele ervaring in de stralingsbescherming. 


Verdere doelstellingen van IRPA zijn: 

  • het stimuleren van de oprichting van de stralingsbeschermingsorganisaties in de hele wereld als middel om internationale samenwerking te bereiken; 
  • het zorgen voor en ondersteunen van internationale bijeenkomsten voor de besprekingen van alle aspecten van de stralingsbescherming; 
  • het stimuleren van internationale publicaties gewijd aan de stralingsbescherming; 
  • het bevorderen van onderzoek en educatieve mogelijkheden in alle wetenschappelijke en aanverwante disciplines die stralingsbescherming ondersteunen; 
  • het stimuleren van de opstelling en de voortdurende toetsing van algemeen aanvaardbare normen of aanbevelingen voor de stralingsbescherming door de betrokken internationale instanties.

Strategisch plan, missie, visie en doelstellingen van IRPA.

IRPA Executive Council Report for the Term 2012-2016

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.