Afdelingen

Binnen de vereniging zijn afdelingen actief waarin leden vanuit eenzelfde achtergrond of thema samenkomen. De producten van deze afdelingen zijn voor alle leden beschikbaar.

De NVS kent een aantal afdelingen.

Afdeling Niet-Ioniserende Straling (NIS)
Deze afdeling bestaat sinds 1997 en richt zich op leden die in hun werk te maken hebben met niet-ioniserende straling. Zij stelt zich tot doel:

  • de gezondheidsrisico's van blootstelling aan NIS te bestuderen en deze kennis uit te dragen; 
  • de verantwoorde toepassing van bronnen van NIS te bevorderen, rekening houdend met de hieraan verbonden gezondheidsrisico's;
  • de ontwikkeling en het gebruik van bruikbare normen voor het veilig toepassen van bronnen van niet-ioniserende straling te bevorderen, uiteraard rekening houdend met bestaande wetgeving en internationaal aanvaarde normen.

Lees meer ...

Afdeling Industriële Stralingsveiligheid (IS)
Deze afdeling heeft als doelstelling het bevorderen van de verantwoorde toepassing van stralingsbronnen in de industrie en het invoeren van bruikbare normen voor het veilig werken met stralingsbronnen in de industriële omgeving.
Lees meer ... 

Afdeling Bedrijfs-Gezondheidszorg (BGZ) 
Deze afdeling is voortgekomen uit de op 15 september 1978 opgerichte werkgroep ioniserende straling van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. 
Lees meer ... 

Afdeling Grote Vergunninghouders (GV) 
Deze afdeling bestaat sinds 2006 en richt zich op leden die werkzaam zijn in een centrale stralingsbeschermingseenheid bij complexvergunninghouders. Zij stelt zich tot doel: 

  • de toepassing van stralingshygiënische kennis en inzichten in de praktijk van de stralingsdeskundige werkzaam bij een complexvergunninghouder te bevorderen, 
  • het op peil houden en bevorderen van de kwaliteit van de stralingshygiënische kennis bij complexvergunninghouders.

Lees meer...

Afdeling Stralingsbescherming in Suriname en Caribisch Gebied (SC)
Deze afdeling is in november 2020 opgericht en heeft tot doel om zowel de deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming, als de verantwoorde toepassing van stralingsbronnen te bevorderen in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij richt zich daarmee specifiek op professionals werkzaam in deze gebieden.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.