LidmaatschapToegang tot alle publicaties/ documentenKennisoverdracht door deelname aan afdelingenGereduceerde kosten voor symposia en nascholingNetwerk voor collega stralingsdeskundigenInformatie over ontwikkelingen uit eerste handNederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (3x per jaar)

Aanvragen lidmaatschap 
Bij de aanvraag voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne dient u gegevens te verstrekken over:

  • de algemene vooropleiding;
  • de specialistische opleiding op het gebied van de stralingshygiëne (incl. een kopie van het diploma);
  • het wetenschappelijk specialisme;
  • relevante (werk)ervaring;
  • de aard van de werkzaamheden op het gebied van stralingsbescherming;
  • zo nodig de specialistische stralingshygiënische opleiding indien het een andere opleiding betreft dan één van de erkende opleidingen in Nederland.

De contributie voor leden woonachtig in Europa bedraagt € 97,50 per jaar.

De informatie voor de aanvraag van het lidmaatschap kunt u hier vinden. 

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (per brief of e-mail), bij het secretariaat van de NVS, voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar. 
Een opzegging van een lidmaatschap is alleen geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Bovendien bent u als lid zelf verantwoordelijk voor de opzegging van het lidmaatschap. 

De informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap kunt u hier vinden.

Soorten lidmaatschap

Een gewoon lid is 

  • werkzaam op het gebied van de stralingshygiëne; heeft ten minste een hogere beroepsopleiding;
  • heeft een specialistische opleiding, gericht op ioniserende of niet-ioniserende straling (ten minste het zgn. niveau 3).

Het gewone lidmaatschap staat ook open voor hen die werkzaam zijn binnen de stralingshygiëne of een hiermee nauw verwant vakgebied. Van hen wordt een universitaire of gelijkwaardige opleiding met een specialistische stralingshygiënische deskundigheid verwacht.

Buitengewoon lid
Via de afdelingen kan men buitengewoon lid van de vereniging worden; deze vorm van lidmaatschap is voor hen die door hun specifieke kennis van het vakgebied een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de afdeling.

Geassocieerd lid
Voor hen die geen gewoon of buitengewoon lid kunnen worden, maar wel een relatie hebben met het vakgebied, bestaat een geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden ontvangen alle informatie die ook aan de gewone leden wordt verstrekt. Ook kunnen zij deelnemen aan wetenschappelijke vergaderingen en bijeenkomsten.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.