• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

SH-MS stralingshygiëne voor medisch specialisten en aios

De cursus SH-MS leert je alles wat nodig is om te kunnen en mogen werken met ioniserende straling voor medische doeleinden.

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen - Niveau D en Meet- en Regeltoepassingen ingekapselde bronnen

Deze cursus leidt op tot Toezichthouder voor verspreidbare radioactieve stoffen op niveau D (VRS-D) en wordt gecombineerd met de opleiding Meet- en Regeltoepassingen - ingekapselde radioactieve bronnen (MR-B).

Opleiding TMS NORM: werken met natuurlijke radioactiviteit

Deze praktijkgerichte opleiding leidt medewerkers op die werken in de olie- en gasindustrie, de geothermie of in de bouwsector. Bij deze industriële processen komen radioactieve stoffen vrij die van nature voorkomen. De Engelse afkorting NORM staat voor: Naturally occurring radioactive materials.

Nascholing TMS NORM

In deze eendaagse cursus wordt specifiek ingegaan op het meten van natuurlijke radioactiviteit in procesinstallaties, het interpreteren van meetgegevens, het veilig werken met natuurlijke radioactiviteit en de hierbij horende procedures. De cursus is afgestemd op de functie en taken van een TMS NORM / VRS-D deskundige, die op productielocaties onshore en offshore metingen aan open en gesloten installaties verricht.

Laatste nieuws

Belangrijk nieuws NVS-Voorjaarssymposium

In 2024 worden de symposia niet in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden, maar is deze locatie ingeruild voor die van het vernieuwde NBC te Nieuwegein.

Nieuwe ANVS-directeur bevoegd gezag

Bernd Keller is per 1 juni 2023 gestart als directeur Bevoegd Gezag van de ANVS. Hij vervulde deze functie sinds februari als interim-directeur, waardoor hij nu verder werkt aan wat hij sinds begin dit jaar is gestart. Het Bevoegd Gezag draag zorg voor deskundige vergunningverlening en toezicht, zowel voor nucleaire veiligheid als stralingsbescherming.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.