• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Nascholing stralingsbescherming: Veiligheidscultuur en gedrag

Nascholing stralingsbescherming: Veiligheidscultuur en gedrag

NVS Najaarssymposium 2020 - ONLINE

Het Online Najaarssymposium wordt gehouden op vrijdag 13 november 2020. Het thema is "Over ongevallen, incidenten en andere narigheid". Het symposium wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering.

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Communicatie (dagdeel)

Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Communicatie (dagdeel).

GARP-NVS Nascholingsmiddag CD

Op 3 december a.s. organiseert de Groningen Academy for Radiation Protection een nascholingsmiddag voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundigen. Deelname kan zowel fysiek als online.

Laatste nieuws

Jaarverslag NCS

Recent verscheen ook het jaarverslag van de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie over 2018-2019. De NVS is in het bestuur van de NCS en het platform stralingsbescherming in ziekenhuizen vertegenwoordigd.

Jaarverslag ANVS

In het jaarverslag 2019 lees je wat de ANVS het afgelopen jaar heeft gedaan om de veiligheid van Nederland rond nucleaire activiteiten en stralingsbronnen zoveel mogelijk te waarborgen Met andere landen en (inter)nationale organisaties werkte de ANVS ook in 2019 samen op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, radioactief afval, transport en crisismanagement.

SFRP open access

Ter ondersteuning van de wetenschap tijdens de COVID-19 pandemie heeft onze Franse zustervereniging SFRP de jaargangen 2018-2020 van haar tijdschrift Radioprotection voor ieder toegankelijk gemaakt.

Vernieuwde pagina’s over straling RIVM

Begin mei werd de nieuwe RIVM-website over straling en radioactiviteit gepubliceerd. De website geeft informatie over wat het RIVM doet op het gebied van straling en radioactiviteit. Op de verschillende pagina’s lees je meer over waar radioactiviteit vandaan komt, hoe blootstelling plaatsvindt, over het gebruik van straling in de gezondheidszorg en straling in de industrie. Verder is er informatie over de monitoring van radioactiviteit in het milieu, de voorbereiding op stralingsincidenten en het wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek waar het RIVM aan werkt.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.