• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Opleiding TMS Verspreidbare radioactieve stoffen-D

Deze praktijkgerichte opleiding leidt medewerkers op die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen (open bronnen) op radionuclidenlaboratoria op D-niveau, met een maximale hoeveelheid radioactiviteit van 0,2 Reinh.

Opleiding TMS NORM: werken met natuurlijke radioactiviteit

Deze praktijkgerichte opleiding leidt medewerkers op die werken in de olie- en gasindustrie, de geothermie of in de bouwsector.

Nascholing SBD-(A)CD: Algemeen

Deze nascholing is een opfrisser van de vakopleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige.

SH-MS voor medisch specialisten en aios

De cursus SH-MS (voorheen Praktische Stralingshygiëne 4A/M) leert je alles wat nodig is om te kunnen en mogen werken met ioniserende straling voor medische doeleinden (meerdere data).

Laatste nieuws

Tiende Internationale NORM Symposium (NORM X)

Het programma van het 10de Internationale Symposium over NORM (NORM X) is zo goed als rond. Naast de geaccrediteerde opfriscursussen kent dit symposium twee geassocieerde events, namelijk de 3de workshop van de Europese NORM Associatie (ENA) en de Ricomet 2022 conferentie ‘sociale en menswetenschappen met betrekking tot publieksacceptatie van ioniserende straling’. Daarnaast kan een beperkt aantal deelnemers een NORM locatie bezoeken.

Evaluatie Nota Radioactief Afval en Nationaal Programma Radioactief Afval

Het beleid op radioactief afval vindt haar oorsprong in de Nota Radioactief afval uit 1984. In 2016 is het Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds het uitbrengen van de Nota in 1984 is het radioactief afvalbeleid niet onderworpen geweest aan een externe evaluatie, terwijl de context sindsdien sterk is veranderd.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.