• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Laatste nieuws

Nationaal Actieprogramma Radon

De Europese richtlijn 2013/59/Euratom verplicht iedere lidstaat om een nationaal actieprogramma radon vast te stellen. Het Nationale Actieprogramma Radon bevat het huidige, Nederlandse radonbeleid.

EURADOS/NERIS Webinar - donderdag 23 september 2021 15.00 uur

In geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie is de vroegtijdige beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over dosistempi en besmettingsniveaus in het kerngebied van het ongeval van cruciaal belang voor alle te nemen beslissingen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van passende tegenmaatregelen of het instellen van uitsluitingsgebieden.

IRPA 2022

Het zesde Europese IRPA congres zal plaatsvinden van 30 mei – 3 juni 2022.

Wijziging ANVS-verordening

In maart jl. vond de internetconsultatie plaats over een voorgestelde aanpassing van de ANVS-verordening. De aanpassing betreft het invoeren van specifieke vrijgavewaarden voor enkele radionucliden.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.