• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Nascholing 'Actief bezig zijn met veiligheidscultuur'

Afgelopen jaren heeft de NVS activiteiten ondernomen om veiligheidscultuur binnen de stralingsbescherming te bevorderen. Wellicht heb je eerder aan een workshop op dit onderwerp deelgenomen. Leidraad voor de NVS is de IRPA Guiding principles on RP culture. De ad-hoc commissie “veiligheidscultuur” ondersteunt de NVS hierbij.

NVS-IS Middagsymposium 'Bureaucratie: Nut of Onnut?'

Op 4 oktober a.s. organiseert de afdeling Industriële Stralingsveiligheid (IS) een middagsymposium met als titel “Bureaucratie: Nut of Onnut?”

Opleiding TMS Verspreidbare radioactieve stoffen-D

Deze praktijkgerichte opleiding leidt medewerkers op die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen.

Laatste nieuws

EURADOS/NERIS Webinar - donderdag 23 september 2021 15.00 uur

In geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie is de vroegtijdige beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over dosistempi en besmettingsniveaus in het kerngebied van het ongeval van cruciaal belang voor alle te nemen beslissingen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van passende tegenmaatregelen of het instellen van uitsluitingsgebieden.

IRPA 2022

Het zesde Europese IRPA congres zal plaatsvinden van 30 mei – 3 juni 2022.

Wijziging ANVS-verordening

In maart jl. vond de internetconsultatie plaats over een voorgestelde aanpassing van de ANVS-verordening. De aanpassing betreft het invoeren van specifieke vrijgavewaarden voor enkele radionucliden.

EURADOS Webinar - woensdag 9 juni 2021 15.30 uur

In Europa wordt, naast het gebruik van actieve dosimetrie- of spectrometriesystemen, ook passieve dosimetrie op grote schaal gebruikt voor verschillende gecontroleerde of bewaakte zones. Op basis van in 2012 en 2016 uitgevoerde enquêtes heeft Subgroep 2 van de EURADOS Werk Groep 3 onlangs het EURADOS-rapport "Overview of passive area dosimetry systems used in European countries" gepubliceerd.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.