Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

Op deze pagina vind u informatie over veiligheidscultuur.

 

Wat is veiligheidscultuur?

Het concept van cultuur heeft betrekking op de ideeën, overtuigingen en gebruiken die worden gedeeld en geaccepteerd door mensen in een samenleving. Stralingsbeschermingscultuur kan worden opgevat als een combinatie van gewoonten en kennis van stralingsbescherming in al zijn aspecten voor werknemers, patiënten, bevolking en het milieu, en in alle blootstellingssituaties.

Waarom is veiligheidscultuur belangrijk?

Binnen een werksituatie is het gebruikelijk dat er een manier van werken is, een "cultuur", die door de werknemers wordt gedeeld. Nieuwe medewerkers worden in deze manier van werken ingewijd en nemen de heersende gebruiken over. Maar zijn deze gebruiken ook allemaal goed? Zeker als slechte gewoontes langzamerhand terrein winnen, is het goed als men zich van de heersende cultuur bewust wordt. Daarom staat het onderwerp veiligheidscultuur hoog op de agenda van internationale (IRPA) en nationale (NVS) stralingsbeschermingsorganisaties en wordt er ook in nascholingscursussen voor stralingsdeskundigen aandacht aan dit onderwerp  besteed.

Kun je veiligheidscultuur "meten"?

De IAEA heeft hiertoe, vooral voor nucleaire bedrijven zoals kerncentrales, vragenlijsten ontwikkeld. Via deze pagina wordt begin 2018 een verkorte wat meer algemene vorm daarvan beschikbaar gesteld, een z.g. "quick-scan". Zo'n vragenlijst heeft overigens beperkte waarde en de scores geven geen gevalideerd oordeel weer in termen van "goede" of "slechte" veiligheidscultuur. Wel kan zo'n vragenlijst dienen om de bewustwording van cultuurissues te vergroten.

Kun je veiligheidscultuur beïnvloeden?

Ja, er zijn tal van manieren om veiligheidscultuur te beïnvloeden. Als belangrijkste element geldt daarbij dat de leiding van een organisatie - ook op veiligheidsgebied - het goede voorbeeld moet geven. Vanuit de NVS kunnen we dat niet zomaar bewerkstelligen. Wat we wel kunnen doen is het bevorderen van kennis over veiligheidscultuur door middel van lezingen, artikelen in NTvS en deze website. Daarnaast willen we de communicatie tussen werknemers in een stralingsbeschermingsorganisatie verbeteren, onder andere door het organiseren van workshops. In het afgelopen jaar hebben we daarvoor twee pilot workshops met als titel "Interventie door Intervisie" georganiseerd. Het verslag daarvan is te vinden via deze link.

Vragen

Vragen op het gebied van stralingsveiligheidscultuur kunt u richten aan: veiligheidscultuur@nvs-straling.nl

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.