Missie & Doelen

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) richt zich op het:

  • bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling;
  • bevorderen van de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk.


De NVS tracht haar doelstelling te bereiken door het:

  • organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
  • in studie nemen van onderwerpen die verband houden met de bescherming tegen straling;
  • stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne;
  • verzorgen van studiebijeenkomsten en nascholingscursussen;
  • openbaar maken van verslagen van wetenschappelijke vergaderingen en het uitgeven van vaktechnische publicaties en artikelen;
  • onderhouden van internationale contacten.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.