Over NVS

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is in 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen. Daarnaast stelt zij zich tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van stralingsdeskundigen in Nederland. Zij bereikt dit door:

  • het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen; 
  • het in studie nemen van onderwerpen die verband houden met de bescherming tegen straling; 
  • het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne; 
  • het verzorgen van studiebijeenkomsten en nascholingscursussen; 
  • het openbaar maken van verslagen van wetenschappelijke vergaderingen en het uitgeven van vaktechnische publicaties en artikelen; 
  • het onderhouden van internationale contacten.

Binnen de vereniging zijn een aantal afdelingen actief waarin leden vanuit een zelfde achtergrond of thema samenkomen. De producten van deze afdelingen zijn voor alle leden beschikbaar.


De activiteiten van de NVS worden voorbereid door commissies. Actieve leden besteden tijd en energie om vakcollega's verder te scholen, kennis te delen via het verenigingsblad en de nieuwe media.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.