Nieuws

NORM X symposium, 2022

De afdeling NVS-IS en het NVS-bestuur organiseren samen het 10e internationale NORM-symposium “NORM X” en halen dit symposium na 25 jaar weer naar Nederland. Om dit symposium financieel onafhankelijk van de NVS uit te kunnen voeren gaat de Stichting Radiation Protection Symposium North-West Europe haar werknaam “IRPA 2018” wijzigen in “NORM X”, waarbij het zittende “IRPA 2018” bestuur haar functie begin 2020 gaat overdragen aan het nieuwe “NORM X” bestuur.

Lees meer

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen

Een groot deel van de initiële registraties van de stralingsbeschermingsdeskundigen verloopt op 1 januari a.s. De 5-jaars registratietermijn verstrijkt dan voor de deskundigen die zich per 1-1-2015 hebben laten registreren.

Lees meer

Handreiking Beveiliging Radioactieve Stoffen (BRAS)

Op verzoek van de ANVS is aan de afdeling Grote Vergunninghouders een concept-handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS) ter consultatie voorgelegd. Het nadrukkelijke verzoek hierbij was om de handreiking ook voor te leggen aan de beveiligingsverantwoordelijke (indien van toepassing.

Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.