Inschrijving geopend: Voorjaarssymposium 22 maart 2024

NVS-Voorjaarssymposium

“Juridische zaken”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 22 maart 2024

NBC te Nieuwegein

Het Voorjaarssymposium wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2024 en kent “Juridische zaken” als centraal thema. Zoals gebruikelijk wordt dit thema weer van verschillende kanten belicht.

De eerste voordracht van de ochtendsessie is ingeruimd voor een inleiding over de juridische kaders van de kernenergiewetgeving. Hierin wordt ingegaan op de opbouw van deze wetgeving en de relatie met andere wetten, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en de nieuwe Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet open overheid. In de aansluitende voordracht wordt ingezoomd op de juridische aspecten van de vergunningverlening: de procedures, de inspraakmogelijkheden en de verhouding tussen de voorschriften zoals vastgelegd in wetgeving en vergunning en de plaats van praktijkrichtlijnen en handreikingen.
De ochtend wordt afgesloten met een bespreking van de recent bij de ANVS verschenen publicatie betreffende toezicht- en interventiestrategie. In de presentatie komt ook de graduele aanpak aan de orde.

Na de lunch wordt gestart met een voordracht met als titel ‘Schikken na een overtreding?’ In de voordracht worden aan de hand van twee voorvallen (en aansluitende brief ‘Voornemen last onder dwangsom’) de overwegingen voor een werkgever besproken om al dan niet de voorgestelde schikking te accepteren.
In de stralingsbescherming hebben we te maken een groot aantal toetsingsparameters, waaronder vrijgavegrenzen, terreingrensdoses e.d. De onzekerheid in het meetresultaat is een combinatie van de onzekerheid in de analysemethodiek en de variaties in de toetsingsparameter ten gevolge van inhomogeniteiten. In de voordracht zal nader op de verschillende aspecten worden ingegaan. In de aansluitende voordracht wordt een samenvatting gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de decommissioning van een cyclotronbunker. Aan de orde komen onder meer de toetsing op vrijgave en hergebruik van vrijgekomen beton en wapeningsstaal.

De laatste voordracht draait om aansprakelijkheid. Stel er is wat misgegaan en een medewerker loopt een hoge dosis op. Deze casus wordt besproken:
  1. bezien vanuit het slachtoffer (letselschadeproces)
  2. bezien vanuit de werkgever (werkgeversaansprakelijkheid)
  3. bezien vanuit de (beweerdelijk) nalatige partij (beroepsaansprakelijkheid)
Het symposium wordt voorafgegaan door een ledenvergadering. De vergaderstukken worden uiterlijk een week voor de vergadering op de NVS-site geplaatst. De ledenvergadering begint die dag om 9.00 uur, het symposium om 10.00 uur.

Het symposium wordt gehouden in het NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken vanaf A12, A2 en A27 met een ruime (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Deelnemers die liever van het openbaar vervoer gebruik maken, kunnen op Utrecht Centraal de sneltram richting Nieuwegein nemen. Deze vertrekt iedere 7 min. en heeft een halte Zuilenstein voor het congrescentrum. Reistijd ca. 15 min.

Aanmelding voor het symposium kan eenvoudig via de website www.nvs.nl. Bij je inschrijving kun je aangeven of je het symposium fysiek wilt bijwonen, dan wel online via een beveiligde livestream met inlog en interactiemogelijkheden. Zowel voor het fysiek volgen als via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’.

Voor FYSIEKE deelname aan het symposium, klik hier.
Voor ONLINE deelname aan het symposium, klik hier.

Wij hopen u deze dag weer te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Sandra van den Eeden
Peter de Jong 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.