Versterkte inzet op nucleaire kennisontwikkeling en innovatie

Om een goede invulling te kunnen geven aan de behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie is het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Kernenergie uitgewerkt.

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de nucleaire sector en de daarbij behorende kennisinfrastructuur veel aandacht gekregen. Er worden mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd in Nederland. Om een goede invulling te kunnen geven aan de behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie is het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Kernenergie uitgewerkt.

 

Het MMIP bestaat uit twee onderdelen: de ontwikkeling van de Human Capital Agenda (HCA) en het programma Kennisontwikkeling en Innovatie. Het deelprogramma HCA heeft als doel om voldoende gekwalificeerd personeel voor de nucleaire sector op te leiden en het aanbod van personeel aan te laten sluiten op de (toekomstige) vraag. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor onderzoek op alle niveaus. Leerstoelen op de universiteit, lectoraten op het HBO en practoraten op het MBO. Opleidingen op alle niveaus, van universiteit tot MBO, worden gestimuleerd om nucleaire kenniscomponenten op te nemen in hun opleidingscurriculum. Begin 2023 is hiervoor de Nuclear Academy opgericht. Nuclear Academy is een programma geïnitieerd door NRG|PALLAS en TU Delft en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma richt zich op het versterken van nucleaire kennis en vaardigheden in Nederland.

 

Het tweede onderdeel is het kennis en innovatieprogramma, wat gericht is op het versterken van het nucleaire kennisecosysteem voor kernenergie. Samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) worden mogelijkheden verkend om een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma op te zetten, o.a. gericht op thema’s als: stralingsbescherming, de rol van kernenergie in het energiesysteem, radioactief afval en perceptie, communicatie en draagvlak. Verder worden met het zogenoemde Technologie Onderzoeksprogramma gericht subsidies ter beschikking gesteld om innovatie te stimuleren bij met name het bedrijfsleven (inclusief het MKB). Zie ook onderstaand bij documenten de kamerbrief.

Documenten

Titel Auteur Type
Voortgang kennisinfrastructuur secretariaat pdf Download

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.