ONLINE - NVS Voorjaarssymposium "Juridische zaken"

FYSIEK - NVS-Voorjaarssymposium

“Juridische zaken”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 22 maart 2024

NBC te Nieuwegein

In 2024 worden de symposia niet in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden, maar is deze locatie ingeruild voor die van het vernieuwde NBC te Nieuwegein. Het Voorjaarssymposium zal op eenzelfde wijze gestalte worden gegeven als het afgelopen Najaarssymposium. Dat houdt in dat je bij je inschrijving kunt aangeven of je het symposium fysiek wil bijwonen, dan wel online via een beveiligde livestream met inlog en interactiemogelijkheden. Zowel voor het fysiek volgen als via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Het afgelopen Najaarssymposium is fysiek bijgewoond door 270 leden en hebben daarnaast tegen de 100 leden het symposium online gevolgd.

Het Voorjaarssymposium wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2024 en kent “Juridische zaken” als centraal thema. Zoals gebruikelijk wordt dit thema weer van verschillende kanten belicht. De eerste voordracht van de ochtendsessie is ingeruimd voor een inleiding over de juridische kaders van de kernenergiewetgeving. Hierin wordt ingegaan op de opbouw van deze wetgeving en de relatie met andere wetten, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en de nieuwe Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet open overheid. In de aansluitende voordracht wordt ingezoomd op de juridische aspecten van de vergunningverlening: de procedures, de inspraakmogelijkheden en de verhouding tussen de voorschriften zoals vastgelegd in wetgeving en vergunning en de plaats van praktijkrichtlijnen en handreikingen. De ochtend wordt afgesloten met een bespreking van de recent bij de ANVS verschenen publicatie betreffende toezicht- en interventiestrategie. In de presentatie komt ook de graduele aanpak aan de orde.

Na de lunch wordt gestart met een voordracht met als titel ‘Schikken na een overtreding?’ In de voordracht worden aan de hand van twee voorvallen (en aansluitende brief ‘Voornemen last onder dwangsom’) de overwegingen voor een werkgever besproken om al dan niet de voorgestelde schikking te accepteren.
In de stralingsbescherming hebben we te maken een groot aantal toetsingsparameters, waaronder vrijgavegrenzen, terreingrensdoses e.d. De onzekerheid in het meetresultaat is een combinatie van de onzekerheid in de analysemethodiek en de variaties in de toetsingsparameter ten gevolge van inhomogeniteiten. In de voordracht zal nader op de verschillende aspecten worden ingegaan. In de aansluitende voordracht wordt een samenvatting gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de decommissioning van een cyclotronbunker. Aan de orde komen onder meer de toetsing op vrijgave en hergebruik van vrijgekomen beton en wapeningsstaal.
De laatste voordracht draait om aansprakelijkheid. Stel er is wat misgegaan en een medewerker loopt een hoge dosis op. Deze casus wordt besproken:

  1. bezien vanuit het slachtoffer (letselschadeproces)
  2. bezien vanuit de werkgever (werkgeversaansprakelijkheid)
  3. bezien vanuit de (beweerdelijk) nalatige partij (beroepsaansprakelijkheid)

Het symposium wordt voorafgegaan door een ledenvergadering. De vergaderstukken worden uiterlijk een week voor de vergadering op de NVS-site geplaatst.

Programma

08.30 uur

Start inschrijving en ontvangst

09.00 uur

Algemene ledenvergadering

10.00 uur

Opening symposium

10.00 - 10.45 uur

Juridische kaders Kernenergiewetgeving
Arthur Hekker (ANVS, Den Haag)

10.45 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 11.45 uur

Vergunningverlening vanuit juridisch perspectief
Bianca Verras (ANVS, Den Haag)

11.45 - 12.15 uur

Toezicht- en Interventiestrategie
Joran de Jong (ANVS, Den Haag)

12.15 - 13.15 uur

Pauze

13.15 - 13.45 uur

Schikken na een overtreding?
Hielke Freerk Boersma (RUG, Groningen)

13.45 - 14.15 uur

Onzekerheden in toetsingsparameters
Korneel Cats (RIVM, Bilthoven)

14.15 - 15.00 uur

Decommissioning cyclotronbunker
Robert Westland (Amsterdam UMC / VU, Amsterdam)

15.00 - 15.30 uur

Pauze

15.30 - 16.30 uur

Er gaat wat mis en dan …
Peter Knijp (Stadermann Luiten Advocaten, Rotterdam)

16.30 uur

Afsluiting

Accreditatie / Registratiepunten

Hieronder in het kort een overzicht van de toekenning van de PE-punten

  • NVKF:  4 PE-punten
  • NVNG: 5 PE-punten
  • ANVS:  5 PE-punten 

 Zowel voor het fysiek volgen of via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Voorwaarde voor ontvangst van het certificaat van deelname is dat u minimaal 90% van het symposium aanwezig bent. Het certificaat wordt na afloop per e-mail toegezonden.

Locatie

Online.

Aanmelding

Aanmelding voor het symposium kan eenvoudig via de website.

LET OP! Als NVS-lid moet u eerst inloggen om in te schrijven.

Inschrijfgelden bij aanmelding tot en met 23 februari 2024:

            NVS-lid: € 52,50

            Geen NVS-lid: € 97,50

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 24 februari 2024:

            NVS-lid: € 72,50

            Geen NVS-lid: € 117,50

Bij betaling op factuur wordt er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Programmacommissie

Locatie

Online


  Inschrijven

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.