Inschrijving geopend: Najaarssymposium 10 november 2023

NVS-Najaarssymposium

“Communicatie” en “Over veiligheidscultuur”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 10 november 2023

Jaarbeurs / Media Plaza te Utrecht

 

Het Najaarssymposium vindt dit jaar plaats op 10 november 2023, in Utrecht. Er is een programma opgezet rond twee centrale thema’s, te weten ‘Communicatie’ en ‘Over veiligheidscultuur’. De Programmacommissie heeft daarbij nauw samengewerkt met de ad hoc commissie Veiligheidscultuur. De indeling van de dag ziet er als volgt uit:

 • Ochtendsessie: inleidingen over de achtergronden van communicatie, resp. crisiscommunicatie
 • Middagsessie tot aan pauze: enkele communicatievoorbeelden vanuit de stralingssector
 • Na de middagpauze: veiligheidscultuur

Het idee om een symposium te wijden aan communicatie leeft al geruime tijd. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen die om een adequate reactie van de stralingsdeskundige vragen. Een paar voorbeelden:

 • Algemene voorlichting over straling
 • Betekenis van gemeten doses
 • Communicatie onder bijzondere omstandigheden (hoge doses, significante lozingen naar milieu, vervoer besmette patiënt/medewerker, …)
 • Gewenste gedragsverandering binnen de organisatie

Hoewel een panklare standaardaanpak niet is te geven, biedt inzicht in de achtergronden achter communicatie houvast om de effectiviteit van de communicatie te verhogen en misverstanden te voorkomen. In de eerste inleidende voordracht wordt onder meer stilgestaan bij de rol van communicatie, de theorieën hierachter en de verschillende communicatiestrategieën. Aansluitend op deze voordracht wordt nader ingegaan op crisiscommunicatie met als trefwoorden het waarom van crisiscommunicatie, wat is hierbij van belang en de do’s en don’ts.

Na de lunch is een drietal voordrachten voorzien die elk een verschillend communicatiedoel nastreven:

 • ANVS: voorbeeld crisiscommunicatie
 • PALLAS: participatiecommunicatie nieuwe faciliteit
 • COVRA: publieksvoorlichting

Na de middagpauze wordt overgeschakeld op het thema ‘Veiligheidscultuur’. In de eerste voordracht ligt de focus op de theorieën en modellen die achter veiligheidscultuur schuil gaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal nader worden ingegaan op de rol van de stralingsdeskundige en de rol die communicatie hierin inneemt. Aansluitend vindt een voordracht plaats hoe je met veiligheidscultuur aan de slag kunt: hoe verkrijg je inzicht in de huidige status, tegen welke dilemma’s kun je in de praktijk aanlopen en hoe deze het hoofd zijn te bieden.

Het NVS bestuur heeft veiligheidscultuur hoog op de agenda staan. De voorzitter zal kort het waarom hiervan memoreren alsmede welke activiteiten de vereniging de laatste jaren in dit kader heeft ondernomen. Het symposium wordt afgesloten met de uitreiking van de eerste informatie box ‘Veiligheidscultuur’ met daarin materiaal om in de eigen organisatie met dit thema aan de slag te gaan. Voor iedere fysiek aanwezige deelnemer is een dergelijke box na afloop van het symposium beschikbaar.

 

Programma

 • 8.30 uur                        Start inschrijving en ontvangst
 • 9.00 uur                        Algemene ledenvergadering
 • 10.00 uur                      Aanvang symposium
 • 10.00 – 11.00 uur         Focus op communicatie
       • Rens Vliegenthart (WUR, Wageningen)
 • 11.00 – 11.30 uur          Koffie/theepauze; meet & greet nieuwe leden en bestuur
 • 11.30 – 12.15 uur          Crisiscommunicatie
       • Anne-Marie van het Erve (Inconnect, Dordrecht)
 • 12.15 – 13.15 uur          Lunch
 • 13.15 – 13.45 uur          Crisiscommunicatie: een casus
       • Marie-José Linders (ANVS, Den Haag)
 • 13.45 – 14.15 uur          Participatiecommunicatie bij een nieuwe faciliteit
       • Cora Blankendaal (PALLAS, Petten)
 • 14.15 – 14.45 uur          Publieksvoorlichting bij COVRA
       • Ewoud Verhoef (COVRA, Vlissingen)
 • 14.45 – 15.15 uur          Koffie/theepauze
 • 15.15 – 16.00 uur          Theorie achter veiligheidscultuur
       • Anja Dijkman (ANVS, Den Haag)
 • 16.00 – 16.45 uur          Aan de slag met veiligheidscultuur
       • Jacques Smeekens (De Federatie, Amsterdam)
 • 16.45 – 16.55 uur          Rol NVS
       • Carolien Leijen (Voorzitter NVS)
 • 16.55 – 17.00 uur          Uitreiking eerste informatie box ‘Veiligheidscultuur'
 • 17.00 uur                       Sluiting

 

Accreditatie / Registratiepunten

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVNG en NVKF. Zowel voor het fysiek volgen of via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Voorwaarde voor ontvangst van het certificaat van deelname is dat u minimaal 90% van het symposium aanwezig bent. Het certificaat wordt na afloop per e-mail toegezonden.

 

Locatie

U kunt het symposium zowel online als fysiek meemaken. Het symposium wordt gehouden in de Jaarbeurs/Media Plaza, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht. Deze locatie ligt op loopafstand van Utrecht-CS. Voor deelnemers die liever met eigen vervoer komen, zijn er diverse parkeermogelijkheden in de omgeving van de symposiumlocatie. 

 

Tentoonstelling

Tijdens het symposium zullen verschillende bedrijven hun producten presenteren. Ook kunt u bij hen terecht voor uw specifieke vragen of wensen.

 

Aanmelding

Aanmelding voor het symposium kan eenvoudig via de website. Controleer goed of u zich voor het fysieke of online symposium aanmeldt!

LET OP! Als NVS-lid moet u eerst inloggen om in te schrijven, want anders betaalt u het tarief voor niet-leden.

 

Inschrijfgelden bij aanmelding tot en met 20 oktober 2023:

 •             NVS-lid: € 45,00
 •             Geen NVS-lid: € 90,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 21 oktober 2023:

 •             NVS-lid: € 65,00
 •             Geen NVS-lid: € 110,00

Bij betaling op factuur wordt er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Programmacommissie

Ad hoc commissie Veiligheidscultuur

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.