Evaluatie Nota Radioactief Afval en Nationaal Programma Radioactief Afval

Het beleid op radioactief afval vindt haar oorsprong in de Nota Radioactief afval uit 1984. In 2016 is het Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds het uitbrengen van de Nota in 1984 is het radioactief afvalbeleid niet onderworpen geweest aan een externe evaluatie, terwijl de context sindsdien sterk is veranderd.

Het beleidskader radioactief afval heeft hernieuwde aandacht gekregen met de invulling van het coalitieakkoord door Rutte IV. Om de CO2-uitstoot van de Nederlandse energiehuishouding te reduceren kijkt het kabinet naar de mogelijkheden om kernenergie in te passen in de energiemix tot 2050. In het coalitieakkoord wordt, naast het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, aangegeven dat de benodigde stappen worden gezet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om zowel de Nota als het Nationaal Programma te evalueren. Het doel van deze evaluatie is om inzichtelijk te maken in hoeverre het beleidskader aansluit op de huidige en de voorzienbare toekomstige context. De evaluatie dient ter voorbereiding van het, nieuw vorm te geven, Nationaal Programma Radioactief afvalbeheer dat eind 2025 gereed moet zijn. Het Berenschot rapport Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afval kan hier gedownload worden.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.