5G, hoe het mobiele communicatienet mensen in beweging brengt

De ontwikkelingen op het gebied van 5G zijn zodanig dat het belangrijk is om enige basisinformatie te hebben. De huidige media belichten immers liever de incidenten dan dat zij nog een volledig en uitgebreid beeld geven. De afdeling NIS volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de niet ioniserende straling en elektromagnetische velden en op het gebied van risico’s die samenhangen met NIS en EMV, waaronder ook de ontwikkeling van 5G-telecommunicatie.

De afdeling NIS bestaat uit ongeveer 60 leden waarvan het merendeel beroepsmatig te maken heeft met het toepassen van straling en/of het borgen dat mensen veilig kunnen werken in een omgeving met straling. Onder de leden zijn mensen werkzaam in de telecommunicatie en ook een lid van “stop 5GNL”.

De afdeling is van mening dat de Gezondheidsraad, ICNIRP, RIVM en het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden op een representatieve manier de stand der wetenschap verwerkt in hun publicaties die publiekelijk toegankelijk zijn via internet en andere kanalen.

De commotie in Nederland lijkt een verschil van meningen over de gevolgen van technologie en niet zozeer over het nut of de gevolgen van het gebruik van de technologie. De discussie wordt geleid door al dan niet wetenschappelijk onderzoek dat zowel de stellingen als tegenstellingen (zou) bewijzen. Daarmee verbonden zijn groepen mensen die aangeven schadelijke gevolgen te ondervinden van de technologie en vele gebruikers van de technologie die dat doen zonder gezondheidseffecten te ervaren.

Eén groot misverstand op het gebied van EMV is dat meer antennes meer straling geven. Een zender met een groot bereik zal in de nabijheid van de antenne een grote vermogensdichtheid stralen. Aan het eind van zijn bereik zal er net voldoende vermogen zijn om een ontvanger van voldoende signaal te voorzien.

Voor een klein bereik heb je veel minder vermogen nodig maar wel meer antennes als je dekking voor een groot gebied wilt hebben. Met de juiste dichtheid aan antennes kan je dus een klein vermogen per antenne uitzenden, waarbij het uitgezonden vermogen onder de door onze overheid uitgegeven veiligheidslimieten blijft. De belangrijkste reden overigens om een grotere antennedichtheid te gebruiken is het feit dat er naast de huidige frequenties ook hogere frequenties zullen worden gebruikt. Bij deze hoge frequenties kan het signaal moeilijker om obstakels heen. Door het gebruik van meerdere (kleinere) antennes wordt een goede verbinding overal gegarandeerd.

Eind mei werd uitspraak gedaan in een kort geding dat de Stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat had aangespannen om de uitrol van 5G pas toe te staan als volkomen duidelijk is dat de technologie geen gezondheidsschade toebrengt. De rechter concludeert dat niet van de staat verwacht kan worden om bewijs te leveren dat er geen enkel negatief effect is. Volgens de rechter hanteert de Nederlandse staat voldoende waarborgen bij de invoering van 5G onder andere door het uitvoeren van controlemetingen en nieuwe onderzoeken en de staat zal ingrijpen als blootstellingslimieten worden overschreden. Ook als blijkt dat er gezondheidsrisico's zijn onder die limieten, zal de staat ingrijpen. Daarmee oordeelt de rechtbank dat de invoer van 5G niet volstrekt onomkeerbaar is. De staat baseert zich met name op gegevens van ICNIRP. Stichting Stop5GNL trok de onafhankelijkheid van ICNIRP in twijfel, en claimt dat de instantie verouderde richtlijnen gebruikt en alleen thermische effecten van straling onderzoekt. De rechter is het daar niet mee eens. Volgens de uitspraak zijn de richtlijnen onlangs nog aangepast en worden tal van effecten onderzocht. Volgens de rechter stemt de staat zijn werkwijze af op rapporten die deugdelijk tot stand zijn gekomen en is niet gebleken dat er onderzoeken worden genegeerd, iets dat de stichting claimt.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.