Nieuwe regelgeving: informatie van de ANVS

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Vanaf 6 februari 2018 wordt de Nederlandse regelgeving op het gebied van stralingsbescherming in belangrijke mate vervangen. Aanleiding daarvoor is nieuwe Europese regelgeving: richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards (BSS). Het nieuwe Besluit en de bijbehorende Regelingen en ANVS Verordening zijn nu gepubliceerd waardoor Nederland op tijd aan de Europese eisen kan voldoen. Via onderstaande link naar de ANVS site kunt u de nieuwe regelgeving downloaden.

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/inhoudelijke-documenten-bbs/besluit-ministeriele-regelingen-en-verordening

U kunt via de ANVS site ook gebruik maken van de beschikbare toolkit om uw organisatie over de wijzigingen te informeren.

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/toolkit-regelgeving-stralingsbescherming

ANVS-Loket

Tegelijk met de invoering van het Bbs introduceert de ANVS digitale dienstverlening. Via het ANVS-loket kunnen vanaf 6 februari 2018 kennisgevingen (behalve voor ingekapselde hoogactieve bronnen) en registraties digitaal gedaan worden. Dit werkt onder andere met E-herkenning. Ook biedt het de mogelijkheid om de status van ingediende kennisgevingen en registraties te volgen. Aanvragers worden via de ANVS-website doorgeleid naar het ANVS-loket. Het digitaal aanvragen van vergunningen wordt in de loop van 2018 ingevoerd.

Lopende vergunningaanvragen

Door de inwerkingtreding van het Bbs op 6 februari 2018 is er bij sommige vergunningsaanvragen andere of nieuwe informatie nodig. Voor de nu lopende vergunningsaanvragen geldt dat niet het moment van de aanvraag, maar het moment van beschikken leidend is. Alle beschikkingen van na 6 februari 2018 moeten dus zijn opgesteld volgens het Bbs, ook als de vergunningsaanvraag voor 6 februari 2018 door de ondernemer is gedaan.

Dit betekent dat de ANVS aanvullende informatie bij organisaties met een lopende vergunningsaanvraag kan opvragen. De betreffende organisaties ontvingen hierover inmiddels een brief. Heeft uw organisatie een vergunningsaanvraag gedaan, nog geen beschikking ontvangen en ook geen brief? Dan heeft de inwerkingtreding van het Bbs waarschijnlijk geen invloed op uw lopende aanvraag of wordt de beschikking voor 6 februari gedaan.

Binnenkort publiceert de ANVS een nieuwe versie van de handreiking voor het indienen van een vergunningsaanvraag naar aanleiding van het Bbs. Deze handreiking vervangt de huidige handreiking.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.