Afdeling Niet-Ioniserende Straling (NIS)

Sinds 1997 bestaat binnen de NVS een afdeling Niet-ioniserende straling (NIS).
De afdeling staat open voor leden en buitengewone leden die in hun werk op enigerlei wijze te maken hebben met niet-ioniserende straling. De afdeling telt zo'n vijftig leden uit diverse sectoren, zoals overheid, (academische) ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, onderzoekinstituten en bedrijfsleven.
De NVS streeft naar het samenbrengen van professionele deskundigen op het gebied van NIS. De vereniging gaat er van uit dat de betrokkene de doelstelling van de afdeling onderschrijft en actief deelneemt aan de periodieke bijeenkomsten en andere activiteiten van de afdeling. In vrijwel alle processen en situaties in onze samenleving speelt niet-ioniserende straling een belangrijke rol. Niet-ioniserende straling of NIS kent veel verschijningsvormen en het aantal bronnen en toepassingen is navenant groot.
Die bronnen en toepassingen —die in aantal nog steeds toenemen— leiden of kunnen leiden tot blootstelling aan NIS, zowel bij het werk als in de privésfeer. Het belang om de kennis over blootstelling en risico's op gezondheidsschade in dit gebied te verbreden is dan ook onverminderd groot. Bundeling van kennis en het op een verantwoorde manier verspreiden van informatie over NIS en de daaraan verbonden voordelen en gevaren is uitermate zinvol.

De doelen van de afdeling NIS zijn:

 • het bestuderen van de biologische effecten en risico's op gezondheidsschade door blootstelling aan NIS;
 • het bevorderen van een verantwoorde toepassing van bronnen van NIS binnen het kader van nationale en internationale aanvaarde normstelling en rekening houdend met de maatschappelijke opvattingen over blootstelling aan NIS;
 • het vermeerderen en uitdragen van kennis op het gebied van veilig omgaan met NIS.


De afdeling NIS wil dit bereiken door:

 • het houden van afdelingsbijeenkomsten en workshops;
 • het onderling uitwisselen van informatie en het ter tafel brengen en bespreken van problemen;
 • het volgen van de Nederlandse overheid over normstelling en wetgeving en waar nodig bespreekbaar maken;
 • het volgen van nationale en internationale organisaties en instituten (wetenschap en normstelling);
 • het meewerken aan publicaties, richtlijnen en handleidingen;
 • het bevorderen van scholing en het geven van voorlichting.


De afdeling NIS organiseert de volgende activiteiten:

 • bijeenkomsten en workshops waarin een actueel onderwerp wordt behandeld;
 • het vormen van een klankbord voor vragen en reacties uit het veld;
 • het bespreken van problemen in de eigen organisatie, waarbij individuele leden inhoudelijke problemen uit hun eigen werkveld bespreekbaar kunnen maken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst;
 • het toegankelijk maken van informatie op de ledenwebsite.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.