Deskundigheid en opleidingen stralingsbescherming

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) maakt onderscheid tussen de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS). U kunt meer over bovengenoemde functionarissen in de stralingsbescherming lezen in het ‘Factsheet Deskundigheid‘ van de ANVS. In dit informatieblad worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en ook het niveau en de bijbehorende opleiding besproken.

SBD, TMS en beroepsbeoefenaren en hun opleiding

De stralingsbeschermingsdeskundige moet één van de volgende opleidingen hebben gevolgd aan een door de ANVS erkende instelling. Achter de opleiding wordt een indicatie van de opleiding genoemd, zoals deze onder het ‘Besluit stralingsbescherming’ werd genoemd. Diploma’s van de oude opleidingen blijven geldig.

 • Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (3);
 • Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige (2).

Een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming moet één of meerdere van de volgende opleidingen hebben gevolgd aan een door de ANVS erkende instelling. Achter de opleiding wordt een indicatie van de opleiding genoemd, zoals deze onder het ‘Besluit stralingsbescherming’ werd genoemd. Diploma’s van de oude opleidingen blijven geldig.

 • TMS medische toepassingen (5A/B c.q. 4A/B);
 • TMS tandheelkunde basis (5AM/5A);
 • TMS tandheelkunde cone beam (4AM_CBCT);
 • TMS diergeneeskunde (5A);
 • TMS splijtstofcyclus, niveau B (3);
 • TMS splijtstofcyclus, niveau C (-);
 • TMS verspreidbare radioactieve stoffen B (3);
 • TMS verspreidbare radioactieve stoffen C (4B);
 • TMS verspreidbare radioactieve stoffen D (5B);
 • TMS voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal (5B);
 • TMS versnellers, niveau B (3);
 • TMS versnellers, niveau C (4A/B);
 • TMS versnellers, niveau D (5A/B);
 • TMS industriële radiografie (5A);
 • TMS meet- en regeltoepassingen (5A) – wordt mogelijk in 2020 gesplitst in een variant voor toestellen en een variant voor ingekapselde bronnen.

Naast de bovengenoemde deskundigen en toezichthoudend medewerkers moeten ook een aantal medische beroepsbeoefenaren een opleiding hebben gevolgd bij een door de ANVS erkende opleider. Dit zijn:

 • Medisch specialist bij gebruik van röntgenapparatuur;
 • Radiotherapeut-Oncoloog;
 • Radioloog;
 • Interventieradioloog;
 • Nucleair geneeskundige.

Overige medewerkers moeten aantoonbaar voorlichting en instructie gevolgd hebben, maar kunnen natuurlijk ook één van bovengenoemde opleidingen volgen. Daarnaast kunnen er bij een werkgever intern andere afspraken gemaakt zijn.

Erkende instellingen

De instellingen die erkend zijn door de ANVS voor het verzorgen van één of meerdere van bovenstaande opleidingen kunt u vinden op de overzichtspagina van de ANVS. Op deze pagina wordt per instelling aangegeven, welke opleidingen onder de erkenning vallen. Hieronder volgt een alfabetisch overzicht van de op 14 oktober 2019 door de ANVS erkende opleiders. Door te klikken op de naam komt u op de website van de opleider terecht.

Bij- en nascholing

In het Bbs is vastgelegd dat de SBD en de TMS zich adequaat moeten bij- en nascholen. Voor de geregistreerde SBD moet er voldaan worden aan de eisen, zoals beschreven in de ‘Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’. Meer uitleg hierover is te vinden op deze pagina van de ANVS. In de Agenda van de NVS is op een apart tabblad een (niet-uitputtend) overzicht te vinden van de aangeboden bij- en nascholing van de erkende instituten. Ook bij de NVS zelf kunt u nascholing volgen. De NVS-nascholing is ook te vinden in het NVS tabblad in de Agenda.

De informatie over de nascholing bij erkende en niet-erkende instellingen is opgenomen als dienstverlening aan de leden van de NVS. Met deze vermelding wordt geen waardeoordeel over de inhoud of de kwaliteit van de opleidingen gegeven. De instelling is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste link naar de informatie over de opleiding bij de instelling.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.