• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

De NVS volgt de ontwikkeling van de situatie rond COVID-19 zowel in Nederland als in de rest van de wereld nauwlettend. Ik weet zeker dat je het met me eens bent als ik zeg dat dit een ongekend moment is, dat ieder van ons raakt. De gezondheid en het welzijn van onze leden, vrijwilligers en het publiek heeft onze hoogste prioriteit. De NVS volgt de adviezen van overheid, RIVM en de WHO en komt tot de volgende strategie met betrekking tot COVID-19.

Lees meer

Agenda

Opfriscursus voor (algemeen) coördinerend deskundigen

Opfriscursus voor (algemeen) coördinerend deskundigen TU Delft.

Nascholing stralingsbescherming: Veiligheidscultuur en gedrag

Nascholing stralingsbescherming: Veiligheidscultuur en gedrag

NVS lustrum-nascholing

NVS lustrum-nascholing

NVS Lustrumsymposium

NVS Lustrumsymposium

Laatste nieuws

IRPA15 Seoel

Het internationaal organiserend comité van IRPA15 heeft besloten om het IRPA15 congres, oorspronkelijk gepland voor 11-15 mei 2020, uit te stellen naar 18-22 januari 2021. De data voor registratie en het indienen van abstracts zijn ook uitgesteld. Misschien lukt het met deze extra tijd om alsnog een posterpresentatie in te dienen.

Lustrumviering NVS 60 jaar

Alle lustrumactiviteiten, te weten de nascholing op 17 juni, het symposium en de algemene ledenvergadering van 18-19 juni, zullen niet doorgaan op deze data. De organisatie is in overleg met Burgers Zoo, docenten en sprekers op zoek naar een nieuwe datum in het voorjaar van 2021. Zodra de nieuwe data bekend zijn word je geïnformeerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de algemene ledenvergadering in het voorjaar te houden, bijvoorbeeld via een livestream. De stukken voor de ALV, te weten het jaarverslag 2019 en de financiële verantwoording over 2019 zullen medio juni via het ledengedeelte van de website gepubliceerd worden.

COVID-19/2

Lessons we are learning from the COVID-19 pandemic for radiological risk communication were discussed in the first webinar. The second webinar will explore some of the similarities and differences between pandemic and radiological contexts, between balancing the near-term and longer-term implications of action and inaction (Webinar).

COVID-19 pandemie: innovaties

Zorginstellingen voorzien een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld mondkapjes meerdere malen te gebruiken. Vanuit verschillende kanalen zijn initiatieven ontwikkeld om sterilisatie met een gamma-bron te onderzoeken. Heb jij een goed idee: het Ministerie van VWS ontvangt graag suggesties uit het veld via coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.