Redactiecommissie

Om de onderlinge communicatie tussen de leden te ondersteunen en zorg te dragen voor een snelle informatieuitwisseling tussen bestuur en leden beschikt de NVS over diverse communicatiemiddelen, zoals de NVS-website, het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (NTvS) en de nieuwsbrief. De Redactiecommissie draagt zorg voor beheer van de website, redactie van het NTvS en het samenstellen van nieuwsbrieven.

Website
De inhoud van de website wordt verzorgd door leden van de diverse commissies en afdelingen zodat een snelle onderlinge communicatie mogelijk is. Daarnaast biedt de website voor leden de mogelijkheid om collega-deskundigen te zoeken voor consultatie en advies.

Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming
Drie maal per jaar wordt ons verenigingsblad gepubliceerd. De commissie draagt zorg voor de inhoud en kwaliteit van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (voorheen NVS-nieuws).

De commissie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten en artikelen. De commissie behoudt zich eveneens het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen te weigeren of redactioneel te bewerken (zoals inkorten).

Het met duidelijke bronvermelding overnemen van artikelen geschreven door redactieleden is toegestaan. In andere gevallen is naast bronvermelding tevens toestemming (schriftelijk of per e-mail) van de auteur(s) nodig.

Abonnement op Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (NTvS)
NVS-leden ontvangen NTvS gratis. Niet-leden en instanties kunnen desgewenst een abonnement nemen voor € 80,- per jaar. Voor het afsluiten van een abonnement kunt u contact op te nemen met het secretariaat van de NVS.

Adverteerders
De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) stelt organisaties in de gelegenheid om advertenties te plaatsen in het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming. De mogelijkheden voor het plaatsen van een advertentie kunt u opvragen bij het secretariaat van de NVS.
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in 2023 vindt u hier.

Auteurs
De commissie van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming heeft zich ten doel gesteld om het blad een afspiegeling te laten zijn van al wat er leeft in de stralingsbeschermingswereld. Voor de samenstelling van het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming is zij dus sterk afhankelijk van de input van leden en derden. Sprekers op wetenschappelijke NVS-vergaderingen en vertegenwoordigers van relevante instanties worden dan ook actief benaderd om artikelen in te sturen. Daarnaast kunnen NVS-leden ook ongevraagd kopij aanleveren.

 

Deadline voor het indienen van advertenties

De deadlines voor het aanleveren voor artikelen voor 2024 zijn gesteld op:

Jaargang 2024
• Editie 2024/1 : 19 februari 2024
• Editie 2024/2 : 3 juni 2024
• Editie 2024/3 : 7 oktober 2024


Verschijningsdata edities

Jaargang 2024
• Editie 2024/1 : 15 april 2024
• Editie 2024/2 : 29 juli 2024
• Editie 2024/3 : 2 december 2024

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.