NVS Najaarssymposium 2020 - ONLINE

Door de onzekerheid in de ontwikkeling van de coronamaatregelen heeft de Programmacommissie in samenspraak met het Bestuur besloten een aangepast, online Najaarssymposium (met voorafgaande Algemene Ledenvergadering) te organiseren. Deze online bijeenkomst is te volgen via een beveiligde livestream met inlog en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

 

Inhoud

Het symposium wordt gehouden op vrijdag de 13e november 2020. De Programmacommissie had niet veel tijd nodig om een bij deze dag en de coronatijd passend thema te bedenken: “Over ongevallen, incidenten en andere narigheid”. Het symposium zal starten met een voordracht over de Tripod bèta-methodiek aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Dit is een incidentanalyse methode die uitgaat van falende veiligheidsvoorzieningen. In de volgende voordacht wordt aandacht gegeven aan een incident met een lekkende Am-241 bron, die aanleiding heeft gegeven tot een inwendige besmetting. In de voordacht zal nader worden ingegaan op de oorzaak, volgdosis en de rol van de stralingsdeskundige. Aansluitend volgt een uiteenzetting over het toepassen van antidota na een opgetreden inwendige besmetting met radioactief materiaal. Deze middelen versnellen de uitscheiding en beperken daarmee de gezondheidsschade.

Op het symposium zal aan een van onze leden de NVS-ereprijs worden uitgereikt. Zoals te doen gebruikelijk wordt de ontvanger van deze prijs in de gelegenheid gesteld een voordracht te houden. Verder heeft EPZ toegezegd een bijdrage passend binnen het thema te leveren en doet de ANVS verslag van een incident met HASS-bronnen in schroot en de internationale afstemming hierbij. Het symposium wordt afgesloten met een verhandeling over de afweging van beschermende maatregelen, waarbij ook wordt ingezoomd op corona. Het programma vindt u hieronder.

 

Accreditatie / Registratiepunten

Accreditatie wordt aangevraagd bij ADAP, NVNG en NVKF. 

Er wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘bijwonen symposia’. 

Voorwaarden uitreiking certificaat van deelname (welke nodig is om de PE-punten te kunnen verkrijgen):
- U dient 90% van dit symposium aanwezig te zijn.
Het certificaat zal achteraf per e-mail toegestuurd worden. 

 

Inschrijfgelden bij aanmelding tot en met 23 oktober 2020:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 45,00

€ 90,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 23 oktober 2020:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 65,00

€ 110,00

Bij betaling op factuur worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

LET OP!
Als NVS lid moet u eerst INLOGGEN om in te schrijven. 

 

Programma

08.30 uur

Ontvangst online deelnemers

 

09.15 - 09.45 uur

Algemene ledenvergadering

 

10.00 - 10.45 uur

De Tripod-bèta methodiek

Collarette Eggels
(Erasmus MC, Rotterdam)

10.45 - 11.00 uur

Korte pauze

 

11.00 - 11.45 uur

Inwendige besmetting met Am-241

Folkert Draaisma
(NRG, Petten)

11.45 - 12.00 uur

Korte pauze

 

12.00 - 12.30 uur

Toepassing van antidota

Ronald de Groot
(NVIC/UMC, Utrecht)

12.30 - 13.30 uur

Lunchpauze

 

13.30 - 14.15 uur

Uitreiking NVS-ereprijs

 

14.15 - 14.30 uur

Korte pauze

 

14.30 - 15.00 uur

Leren van signalen in de nucleaire industrie

Kees Lous
(EPZ, Borssele)

15.00 - 15.15 uur

Korte pauze

 

15.15 - 15.45 uur

Internationale consequenties van HASS in schroot

Machiel Kleemans
(ANVS, Den Haag)

15.45 - 16.00 uur

Korte pauze

 

16.00 - 16.45 uur

Afweging van beschermende maatregelen

Marte van der Linden
(RIVM, Bilthoven)

16.45 uur

Afsluiting

 

 


Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, er is nog wel ruimte op de wachtlijst. Gebruik onderstaande knop om in te schrijven   Inschrijven wachtlijst

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.