GARP-NVS Nascholingscursus ‘Reasonableness’ in Optimisation of Radiation Protection

Optimalisering, met inbegrip van het inherente oordeel over wat 'redelijk' is, is een hoeksteen van de stralingsbescherming. Er is een zeer ruime ervaring met de toepassing ervan in de praktijk op alle gebieden van bescherming. Er zijn echter zorgen over de interpretatie van wat 'redelijk' is bij de toepassing van het ALARA-begrip. Onlangs heeft IRPA het initiatief genomen om een verklaring op te stellen over de redelijkheid van de optimalisering van stralingsbescherming en heeft de Associate Societies uitgenodigd om dit ontwerp te herzien en te becommentariëren.

De NVS verwelkomt dit ontwerp en is van plan haar opmerkingen aan IRPA aan te bieden. Op basis van de ervaringen met de opfriscursus uit 2019 over het Duitse document 'The Future of Radiation Protection' heeft het NVS-bestuur besloten om geïnteresseerde leden de mogelijkheid te bieden om meer te leren over (de redelijkheid van) optimalisatie door het organiseren van een opfriscursus. De tijdens deze cursus verzamelde adviezen zullen de basis vormen voor het NVS-commentaar op het IRPA-ontwerp, dat voor medio september a.s. aan IRPA moet worden aangeboden.

Om praktische redenen wordt deze nascholing online georganiseerd in nauwe samenwerking met de Groningen Academy for Radiation Protection (GARP).

Doelgroep

Deze nascholingscursus is specifiek bedoeld voor stralingsbeschermingsdeskundigen (zowel algemeen coördinerend als coördinerend deskundigen), die een bredere belangstelling in de optimalisatie in stralingsbescherming hebben. In het bijzonder denken we daarbij aan deelnemers die in februari 2019 aan de nascholingscursus over ‘The future of Radiation Protection’ hebben deelgenomen. 

Leerdoelen

Deelnemers

 • zijn zich bewust zijn van de verschillende situaties in de stralingsbescherming waarin optimalisatie aan de orde is, en van de factoren die daarbij een rol spelen
 • kennen de door IRPA voorgestelde kernfactoren voor het bepalen van wat redelijk is in de optimalisatie in de stralingsbescherming
 • zijn in staat om de mogelijke consequenties van deze voorstellen te beoordelen en deze te verwoorden, uitgaande van hun eigen werksituatie
 • kunnen bijdragen aan aanbevelingen aan IRPA met betrekking tot de wijze waarop de verklaring moet worden verspreid.

Deelname

De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na inschrijving het cursusmateriaal en de link waarmee zij kort voor aanvang van de cursus toegang krijgen tot de online cursusomgeving waarvan GARP gebruikt maakt.

Van de deelnemers wordt verwacht:

 • dat zij het verplichte cursusmateriaal voor aanvang van de opfriscursus hebben bestudeerd
 • dat zij hun opmerkingen op de conceptverklaring - rekening houdend met de gevolgen die de verklaring heeft voor hun eigen werkomgeving - bij voorkeur vóór 21 augustus 2020, maar in ieder geval vóór de opfriscursus, per e-mail naar nascholingscommissie@nvs.nl te sturen
  • reacties die vóór 21 augustus worden verzonden, worden tijdens de cursus in overweging genomen
  • reacties in een Word-document zonder opmaak; eerst de ‘key factor(s)’ herhalen, dan minimaal ½ A4 terugkoppeling, maximaal 3 pagina’s
 • dat zij actief deelnemen aan de discussies over de verschillende aspecten van de redelijkheid van de optimalisering, zoals geformuleerd in de ontwerpverklaring van IRPA.

De deelnemers ontvangen van GARP, mede namens de NVS, een deelnamecertificaat bij actieve deelname en het insturen van hun opmerkingen voorafgaand aan de opfriscursus.

De voertaal tijdens de cursus is Engels, daar waar Engelssprekenden aanwezig zijn. De discussie zal overwegend in het Nederlands gevoerd worden. Uw bijdrage ontvangen wij bij voorkeur in het Engels.

De deelnemersbijdrage bedraagt 50 Euro (NVS-leden). Niet-leden betalen 75 Euro.

Inschrijven

Inschrijven gaat via de cursuswinkel van de Groningen Academy for Radiation Protection. Als u voor het eerst bij GARP een cursus volgt dient u eerst een account te maken en te bevestigen, waarna u via de genoemde link rechtstreeks kunt u inloggen en inschrijven voor deze cursus.

Programma

13.30 uur            Inleiding (Hielke Freerk Boersma, GARP / NVS)

13.35 uur            Optimisation and Reasonableness in Optimisation (Roger Coates, IRPA President)

14.35 uur            Introductie Groepsdiscussie (Jos van den Eijnde)

14.50 uur            Korte pauze

15.00 uur            Discussie in groepen

16.00 uur            Korte pauze

16.15 uur            Plenaire terugkoppeling en slotdiscussie

16.55 uur            Afsluiting (Hielke Freerk Boersma)

Cursusmateriaal (digitaal):

 1. Draft IRPA Statement on ‘Reasonableness’ in Optimisation of Protection, R. Coates, 2020, https://www.nvs.nl/media/320227/irpa-statement-on-reasonableness-as-consultation-may20.pdf (via ledenpagina’s NVS).
 2. Summary of SFRP-IRPA workshops on the reasonableness in the practical implementation of the ALARA principle, J.-F. Lecomte et al., Radioprotection 2019, 54 (4), pp 277-281, https://doi.org/10.1051/radiopro/2019037
 3. The future of Radiation Protection, NVS Statement, 2019, https://www.nvs.nl/media/319922/future-of-radiation-protection-final-report.pdf (via ledenpagina’s NVS). Cursusmateriaal bestaat uit de statements 4, en 9 – 12.

 

Aanbevolen literatuur:

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.