11de Lustrumsymposium NVS - 4 en 5 juni 2015

Gevel Breestraat Vrij   Grote Zaal Vrij

 

De NVS is opgericht op 4 februari 1960. Dat betekent dat we dit jaar met het 11e lustrum van doen hebben. Ter gelegenheid van dit lustrum wordt een tweedaags symposium georganiseerd met als centraal thema de gemiddelde stralingsbelasting van de Nederlander. Deze stralingsbelasting wordt vaak gepresenteerd in de vorm van een taartdiagram. Vandaar de titel van het symposium ‘Geen Lustrum zonder Stralingstaart’.

Het symposium start met een voordracht betreffende de herkomst van de onderliggende stralingsbronnen (kosmische straling, kosmogene radionucliden, primordiale radionucliden en de kunstmatige bronnen), waarna de taartpunten een voor een worden aangesneden. Voor de NVS-leden is met name de stralingsbelasting van werknemers een interessant onderwerp. Deze voordracht gaat op basis van de in NDRIS, het Nationaal Dosis Registratie en Informatie¬ Systeem, geregistreerde data nader in op onder meer aantallen, dosisverdeling en collectieve dosis per werkveld en de gesignaleerde trends. Het vliegend personeel vormt in dit geheel een aparte categorie met de hoogste collectieve dosis; dit onderwerp zal in de tweede voordracht nader worden toegelicht.

In de volgende voordrachten komen de niet-beroepsmatige blootstellingen aan de orde opgesplitst naar externe bestraling (kosmische straling, terrestrische straling, bouwmaterialen), ingestie (voedsel) en inhalatie (radon, thoron). Ten aanzien van dit laatste onderwerp is de laatste tijd discussie over de juiste conversiecoëfficiënt van gemeten concentraties naar effectieve dosis. Dit onderwerp wordt apart toegelicht.

De eerste symposium-dag wordt afgesloten met een “walking dinner”, waar u onder het genot van een heerlijk diner tevens uw sociale en/of beroepsmatige netwerk kunt onderhouden.

De tweede dag van het symposium is ingeruimd voor de blootstelling van patiënten aan straling. Ook deze sessie zal voorafgegaan worden door een algemene inleiding betreffende de herkomst van de taartpunten, waarna hierop specifiek in de volgende voordrachten wordt ingegaan. Voorzien is in voordrachten op het gebeid van de conventionele röntgen, de stralingsbelasting ten gevolge van CT-onderzoeken, nucleaire geneeskunde (zowel beeldvorming als therapie) en de overige therapeutische behandelingen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de stralingsbescherming bij therapeutische behandelingen ter reductie van de kans op het ontstaan van secundaire tumoren. Midas Dekkers is bereid gevonden om de afsluitende presentatie te verzorgen.

Programma donderdag 4 juni

 Tijd  Onderwerp 

 Spreker
 08.30 uur

 Registratie  
 09.30 uur

 Algemene Leden Vergadering  
 10.00 uur

 Opening Lustrum door de voorzitter  Carolien Leijen
 10.15 uur  Inleiding: Stralingsbelasting in NL

 Harry Slaper,
 (RIVM, Bilthoven)

 11.00 uur

 Koffie / thee pauze  
 11.30 uur  Stralingsbelasting werknemers  Govert de With
 (NDRIS, Arnhem)
 12.00 uur  Stralingsbelasting in de luchtvaart  Tom Grimbergen 
 (NRG, Arnhem)
 12.30 uur

 Lunch  
 13.45 uur  Stralingsbelasting door voedsel  Mark van Bourgondiën
 (RIKILT, Wageningen)
 14.15 uur  Stralingsbelasting door externe bestraling  Peter de Jong
 (NRG, Arnhem)
 14.45 uur

 Koffie / thee pauze  
 15.15 uur  Radon en thoron in woningen en gebouwen  Roelf Blaauboer
 (RIVM, Bilthoven)
 16.00 uur  Risico's van radon  Fieke Dekkers
 (RIVM, Bilthoven)
 16.30 uur  Overige blootstellingen  Gerard Breas
 (ANVS, Den Haag)
 17.00 uur

 Afsluiting   
 19.00 uur

 Ontvangst voor diner  
 19.30 uur

 Aanvang diner  
 22.30 uur

 Afsluiting diner  

 

Programma vrijdag 5 juni

 Tijd  Onderwerp 

 Spreker
 09.00 uur  Registratie

 
 10.00 uur  Inleiding: Stralingsbelasting patiënten  Harmen Bijwaard
 (RIVM, Bilthoven)
 10.30 uur  Stralingsbelasting conventionele röntgen
 (diagnostiek)

 Arjen Becht
 (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn)

 11.00 uur

 Koffie / thee pauze

 
 11.30 uur  Stralingsbelasting CT  Arnold Schilham
 (UMCU, Utrecht
 12.00 uur  Stralingsbelasting nucleaire geneeskunde 
 (beeldvorming en therapie)
 Jan Habraken
 (St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein)
 12.30 uur  Lunch

 
 13.45 uur  Stralingsbelasting radiotherapie  Jeroen van de Kamer
 (NKI/AVL, Amsterdam)
 14.15 uur  Aandacht voor stralingsbescherming bij therapie  Michael Hauptmann
 (NKI/AVL, Amsterdam)
 14.45 uur  Koffie / thee pauze

 
 15.15 uur  De Autoriteit en de stralingstaart  Jan van den Heuvel
 (ANVS, Den Haag)
 15.45 uur  Natuurlijke achtergrondstraling en
 biologische evolutie
 Midas Dekkers
 16.30 uur  Afsluiting met drankje en hapje

 

Algemene ledenvergadering

Het symposium wordt op 4 juni voorafgegaan door een ledenvergadering. De vergaderstukken worden uiterlijk een week voor de vergadering op de NVS-site geplaatst. De ledenvergadering begint die dag om 9.30 uur.

NVS Nascholingsmiddag

Uit de nascholingsenquête is gebleken dat er belangstelling is voor een grote diversiteit aan onderwerpen uit het vakgebied. Om snel aan de behoefte te kunnen voldoen om in het kader van de herregistratie als deskundige nascholing te kunnen volgen, hebben we een selectie gemaakt van een negental onderwerpen. Deze onderwerpen worden in drie parallelle sessies aangeboden. De sessies hebben als thema risico-inventarisatie, medische blootstelling en dosimetrie. De Nascholingscommissie is momenteel het programma aan het afronden. Zodra het programma definitief vaststaat, zal daarvan via de website mededeling worden gedaan.

Locatie

De nascholing en het symposium worden gehouden in de Stadsgehoorzaal te Leiden, Breestraat 60, 2311 CS Leiden.

De Stadsgehoorzaal ligt op ca. 15 minuten loopafstand van het treinstation Leiden Centraal. Daarnaast is de locatie ook goed met de auto te bereiken en is (betaalde) parkeergelegenheid nabijgelegen. Voor een routebeschrijving wordt verwezen naar de website van de Stadsgehoorzaal.

Partners

Traditiegetrouw zijn op een NVS-lustrumsymposium ook de partners van harte uitgenodigd om voor een bescheiden bedrag deel te nemen aan het aperitief en diner aan het eind van de eerste lustrumdag. Ook zijn zij dan welkom bij de afsluitende lezing op vrijdagmiddag.
Er is geen partnerprogramma, maar Leiden heeft genoeg te bieden om de dag aangenaam door te brengen. Klik hier voor informatie daarover.

Overnachten

Mocht u een overnachting in Leiden nodig hebben, dan is het goed te realiseren dat er in de periode van 3 t/m 5 juni meerdere congressen en symposia in Leiden zijn. Kortom, het is zaak om tijdig, oftewel nu, een hotel te boeken.
Mocht dit onverhoopt in Leiden niet meer lukken dan kunt u mogelijkerwijs ook in omliggende plaatsen kijken. Elders op deze website vindt u een aantal hotel-suggesties.

Aanmelding

Aanmelding voor het symposium kan eenvoudig via de links onderaan deze pagina.
Desgewenst kan voor deelactiviteiten worden ingeschreven.
Wanneer u nu inschrijft, maakt u gebruik van een vroegboekkorting.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Bert Gerritsen
Peter de Jong
Gert Jonkers
Gilles Moerdijk

 

Inschrijfgelden bij aanmelding vóór 1 mei 2015:

Data deelname: Aanmelding voor: NVS lid: Geen NVS lid:
3 t/m 5 juni 2015 Nascholing + Lustrumsymposium € 320,00 € 420,00
3 juni 2015 Nascholing € 155,00 € 190,00
4 en 5 juni 2015 Lustrumsymposium (incl. walking diner) € 200,00 € 275,00
4 juni 2015 Lustrumsymposium dag 1 (incl. walking diner) € 150,00 € 190,00
4 juni 2015 Walking diner + eindlezing Midas Dekkers (partner) € 65,00 € 65,00
5 juni 2015 Lustrumsymposium dag 2 € 100,00 € 135,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 1 mei 2015:

Data deelname: Aanmelding voor: NVS lid: Geen NVS lid:
3 t/m 5 juni 2015 Nascholing + Lustrumsymposium € 410,00 € 510,00
3 juni 2015 Nascholing € 190,00 € 225,00
4 en 5 juni 2015 Lustrumsymposium (incl. walking diner) € 250,00 € 325,00
4 juni 2015 Lustrumsymposium dag 1 (incl. walking diner) € 175,00 € 215,00
4 juni 2015 Walking diner + eindlezing Midas Dekkers (partner) € 65,00 € 65,00
5 juni 2015 Lustrumsymposium dag 2 € 125,00 € 160,00

 

Wilt u zich aanmelden voor een andere dag of voor meerdere dagen, klik dan hieronder. Ook als u uw partner wilt aanmelden voor het walking diner.

Klik hieronder om in te schrijven voor:

3, 4 én 5 juni (Nacholing + Lustrumsymposium incl. walking diner)

3 juni 2015 (Nascholing)

4 én 5 juni (Lustrumsymposium incl. walking diner)

4 juni (Lustrumsymposium - dag 1 (incl. walking diner))

4 juni - Walking diner (partner)

5 juni (Lustrumsymposium - dag 2)

 

Hotelovernachtingen

Voor informatie over hotelovernachtingen, klik hier.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.