• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

COVID-19

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

Scholing Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor Verspreidbare Radioactieve Stoffen niveau D (TMS-VRS-D)

De scholing TMS-VRS-D is vooral bedoeld voor iedereen die toezicht houdt op het werken met verspreidbare radioactieve stoffen en voor mensen die zelfstandig werken met radioactieve stoffen. De scholing richt zich speciaal op toepassingen in ziekenhuizen en research-laboratoria.

Voorlichting Basisbegrippen stralingsbescherming

Deze voorlichtingsdag is geschikt voor iedereen die iets over straling wil weten.

Nascholing TMS Verspreidbare radioactieve stoffen – D

In deze eendaagse cursus wordt ingegaan op de stralingsrisico's in jouw werkomgeving.

Young Professionals Netwerkdag

Op 14 april vindt de eerste Young Professionals activiteit plaats in de Jaarbeurs Meetup te Utrecht.

Laatste nieuws

ECHA authorization list - potentiële toevoeging van lood

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met de uitvoering van EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als voor innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

The Phoenix Leaders Education Program

‘The Phoenix Leaders Education Program’ is op zoek naar nieuwe studenten. Het toelatingsproces (voor oktober 2023) voor het 'Phoenix Leader Education Program for Renaissance after a Radioactive Disaster' van Hiroshima University is gestart.

ICRP Digital Workshop: Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiology Techniques for Medical Imaging

Het gebruik van medische beeldvorming blijft toenemen en wordt steeds geavanceerder, wat wereldwijd een belangrijke bijdrage levert aan de blootstelling van de bevolking aan kunstmatige stralingsbronnen.

IAEA Lise Meitner Programme

Het professionele IAEA-programma, genoemd naar de Oostenrijks-Zweedse natuurkundige Lise Meitner, heeft tot doel de loopbaanontwikkeling van vrouwen in de nucleaire sector te stimuleren, met name op het gebied van kernenergie.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.