• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

Wat is straling?

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact. Op basis van energiegehalte en risico wordt straling onderverdeeld in: ioniserende straling zoals röntgen-/gammastraling en deeltjesstraling en niet-ioniserende straling zoals warmte, licht, micro-, radar- en radiogolven.

Lees meer

Agenda

Nascholing SBD-(A)CD: Omgaan met incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

Deze nascholing is geschikt voor: - Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend) - Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) - Adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS)

Opleiding TMS NORM: werken met natuurlijke radioactiviteit

Deze praktijkgerichte opleiding leidt medewerkers op die werken in de olie- en gasindustrie, de geothermie of in de bouwsector. Bij deze industriële processen komen radioactieve stoffen vrij die van nature voorkomen. De Engelse afkorting NORM staat voor: Naturally occurring radioactive materials.

Nascholing SBD-(A)CD: Praktische vaardigheden

Deze nascholing is met name gericht op: - Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend) - Ervaren toezichthoudend medewerkers (TMS) - Toezichthouders/werknemers betrokken bij controle- en/of analysemetingen

Nascholing SBD-(A)CD: Risicoanalyse en vergunningsaanvraag

Deze nascholing is geschikt voor: - Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend) - Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)

Laatste nieuws

Derde ENA workshop in Rome, 15-17 mei 2024

De European NORM Association (ENA), de vereniging die de belangrijkste Europese expertise op het gebied van NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) samenbrengt, zal in samenwerking met ISS (National Center for Radiation Protection and Computational Physics) en de Italiaanse Radiation Protection Association (AIRP), de derde editie van de ENA Workshop organiseren, van 15 tot 17 mei 2024 in Rome.

Resultaten ANVS-inspectieproject

Inspectieresultaten radioactieve bronnen in papier- en drankenindustrie.

Versterkte inzet op nucleaire kennisontwikkeling en innovatie

Om een goede invulling te kunnen geven aan de behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie is het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Kernenergie uitgewerkt.

Nieuwe bestuursleden

Anka van der Velde en Erik Malta komen ons bestuur versterken.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.