Erelidmaatschap Bert Gerritsen

Tijdens het NVS Najaarssymposium op 11 november, heeft de NVS een nieuw erelid verwelkomd. Bert, van harte gefeliciteerd!

In 1999 adviseert Bert met enkele medecursisten van zijn niveau 2 opleiding het NVS-bestuur om een verenigingswebsite op te zetten. Het bestuur omarmt het advies en vraagt Bert het voortouw in de ontwikkeling te nemen. Wanneer Bert in 2003 toetreedt tot het bestuur is de eerste NVS-website een feit en onderdeel van zijn portefeuille. In 2006 wordt Bert liaison voor de afdeling NIS.

De website is in 2007 het hobbyisme voorbij en plannen worden gemaakt om de website te moderniseren. Het archief van de vereniging wordt uitgezocht en gedigitaliseerd. Veel van deze documenten zijn nu door de leden te benaderen via de website. Afdelingen en commissies krijgen een eigen deel binnen de website om informatie te delen. Ook wordt de digitale nieuwsbrief voor leden geïntroduceerd.

Vanaf 2009 vervult Bert de rol van vicevoorzitter en vanaf 2010 wordt hij secretaris. Hij zet zich in voor het professionaliseren van de ondersteuning van het bestuur, de vereniging en digitale communicatie via de NVS-website. De jaarverslagen krijgen een facelift en de samenwerking met A Solution wordt opgestart. Tijdens de vele commentaarrondes bij de herziening van de stralingswetgeving is Bert in staat om de diversiteit aan reacties samen te voegen en een NVS-standpunt te formuleren.

Bert vertegenwoordigt vanaf 2012 de NVS in de Advies Commissie Stralingsbescherming, deze commissie boog zich over de actualisering van de eindtermen van de opleidingen voor de stralingsbeschermingsdeskundige. In 2016 raakt Bert betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitstoezicht op de stralingsbeschermingsopleidingen.

Tussen 2014 en 2018 is Bert naast zijn taken voor de NVS en het NVS-bestuur ook secretaris bij de organisatie van het IRPA2018 congres in Den Haag. In 2018 rondt Bert deze beide secretaristaken af.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.