Nationaal Actieprogramma Radon

De Europese richtlijn 2013/59/Euratom verplicht iedere lidstaat om een nationaal actieprogramma radon vast te stellen. Het Nationale Actieprogramma Radon bevat het huidige, Nederlandse radonbeleid.

Doelstelling van dit actieprogramma is om de lange-termijn risico’s van blootstelling aan radon te beheersen. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemiddelde radonconcentratie binnenshuis in de toekomst niet zal toenemen. De in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vastgestelde optimalisatie van de stralingsbescherming en de vastgestelde referentieniveaus zijn leidend bij de uitvoering van het radonbeleid. Het actieplan, dat is bedoeld voor publieksvoorlichting, is hier te downloaden. Via deze link is het ook mogelijk om de kamerbrief en reactie op ingebrachte zienswijzen in te zien.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.