E-herkenning, regel het zo snel mogelijk

Vanaf 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Daarmee veranderden ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie- of vergunningsaanvraag.

De melding zoals we die kenden in het Besluit stralingsbescherming is deels vervangen door een registratie. De registratie kunt u zien als een "vergunning-light". U dient bij een registratie rekening te houden met de tijd die nodig is om het verzoek tot registratie te beoordelen en de registratie te verlenen.

In welke situaties u een kennisgeving, registratie- of vergunningsaanvraag doet, leest u in het bijgevoegde stappenplan. Een kennisgeving en verzoek tot registratie wordt ingediend via het online ANVS-loket (https://loket.anvs.nl). Vergunningaanvragen zullen op termijn ook via dit loket gaan lopen.
Om deze online handelingen te kunnen doen heeft de ondernemer E-herkenning (https://www.eherkenning.nl/) nodig als persoonlijk identificatiemiddel (vergelijkbaar met de DigID voor personen).

E-herkenning
E-herkenning wordt door verschillende leveranciers als digitale dienst aangeboden. Via deze leveranciers schaft u een inlogmiddel aan waarmee u zich bij het digitale overheidsloket kunt identificeren. De tijd tussen het aanvragen en de ontvangst van het E-herkenning inlogmiddel varieert en kan oplopen tot enkele werken. NVS adviseert u om de E-herkenning daarom zo snel mogelijk te regelen.

E-herkenning kent verschillende beveiligingsniveaus (betrouwbaarheidsniveaus). Voor de communicatie met de ANVS via het digitale loket is een betrouwbaarheidsniveau 2+ vereist. Dat wil zeggen: U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code of een pincode (via token).

Onderstaande leveranciers zijn aanbieders van E-herkenning en kennen elk verschillende tarieven voor de te leveren dienst.

Connectis : https://connectis.nl/nl/eherkenningsmiddel/

CreAim | Reconi : https://www.reconi.nl/

KPN : https://eherkenning.kpn.com/

Quovadis : https://www.quovadisglobal.nl/DigitaleCertificaten/eHerkenning/

Z login : https://www.zlogin.nl/

Bij elke aanvraag moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

  • Uittreksel(s) KvK van minder dan 6 maanden oud, waaruit blijkt dat de wettelijk vertegenwoordiger bevoegd is namens de opgegeven organisatie(s).
  • Duidelijk leesbare kopie geldig legitimatiebewijs van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger(s).
  • Indien u zelf niet in dienst bent van de organisatie: een duidelijk leesbare kopie geldig legitimatiebewijs van uzelf.

Bij grotere ondernemingen zal veelal op centraal niveau een leverancier gecontracteerd zijn.

Let op dat u bij de aanvraag de juiste dienstverlener en het juiste loket selecteert t.w.:

Dienstverlener: Infrastructuur en Milieu. Loket: ANVS.

ANVS-loket
Via het ANVS-loket kunt u op dit moment kennisgevingen en registratieaanvragen indienen. Op termijn zullen ook de vergunningaanvragen via het loket geregeld gaan worden. Alle formulieren die nodig zijn voor de kennisgeving of het verzoek tot registratie dienen na het inloggen via E-Herkenning digitaal ingevuld te worden. Zoals gebruikelijk ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS.

Let op! Waar voorheen meldingsplichtige handelingen drie weken na melding gestart konden worden, dient een registratie voor aanvang verleend te zijn. U mag niet eerder starten dan dat de registratie afgegeven is. Houd dus rekening met dezelfde termijnen die ook voor een vergunningaanvraag gelden.

Ketenmachtiging
Een bedrijf kan een externe dienstverlener via een ketenmachtiging activiteiten via het ANVS-loket laten uitvoeren. Hiervoor moet het bedrijf (voor wie moet worden ingelogd) een machtiging voor de dienstverlener afgeven. Indien het bedrijf een machtigingen¬beheerder heeft aangesteld, dan kan deze met zijn eigen E-Herkenningsmiddel digitaal de machtiging vastleggen. Zonder gebruik van E-Herkenning moet de machtiging schriftelijk worden vastgelegd. Twee dienstverleners bieden de ketenmachtiging als optie: KPN en CreAim.

Als de machtiging is vastgelegd kan de externe dienstverlener vervolgens een E-Herkenningsmiddel aanvragen op het juiste betrouwbaarheidsniveau (2+), om de diensten namens uw bedrijf te kunnen verlenen.

Let op! Beide partijen dienen gebruik te maken van dezelfde leverancier van E-Herkenning.

Wanneer vergunning of registratie?
zie document.

Documenten

Titel Auteur Type
Stappenplan+controlestelsel ANVS pdf Download

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.