NVS Voorjaarssymposium "De grote vergunninghouder"

NVS-Voorjaarssymposium

“De grote vergunninghouder”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 17 maart 2023

Jaarbeurs/Supernova te Utrecht

 

De NVS kent een aantal afdelingen. Eén hiervan is de afdelingen Grote Vergunninghouders. Deze afdeling richt zich op leden die werkzaam zijn bij een stralingsbeschermingseenheid als onderdeel van een door de overheid verstrekte zogenoemde complexvergunning en heeft onder meer tot doel het bevorderen van de kwaliteit van het stralingshygiënisch toezicht binnen deze instellingen. Voor het komende Voorjaarssymposium hebben de Programmacommissie en de Afdeling de handen ineengeslagen om tot een inspirerend programma te komen. Op het symposium zal nadere uitleg worden gegeven over wat de Afdeling is en doet, en welke onderwerpen momenteel op de agenda staan. De leden van de Afdeling zijn alle werkzaam bij een instelling met een complexvergunning. Hiervoor geldt dat in ruil voor een zwaardere organisatie van de stralingsbescherming, de vergunningverlener meer vrijheden toekent om de situatie naar eigen inzicht te wijzigen. Op beide onderdelen zal in het symposium nader worden ingegaan. Daarna vullen leden van de Afdeling het verdere programma met uiteenlopende onderwerpen. Gemeenschappelijke noemer daarbij is een zekere actualiteit.

Momenteel buigen Programmacommissie en Afdeling zich over het programma. Wanneer dit is uitgekristalliseerd zult u hierover via de geëigende kanalen worden geïnformeerd.

Afdeling Grote Vergunninghouders

& Programmacommissie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.