Online NVS Najaarssymposium "Straling Vandaag"

NVS-Najaarssymposium -- ONLINE

“Straling vandaag”

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering

vrijdag 11 november 2022

Online

 

Op dit moment speelt een aantal maatschappelijke thema’s met een link naar straling:

  • Beschieting kernenergiecentrales in Oekraïne;
  • Dreiging met de inzet van kernwapens met een toon die we in geen jaren hebben gehoord;
  • Uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales in Nederland om te voldoen aan de CO2-doelstellingen en om aan de vraag naar energie in de toekomst te kunnen blijven voldoen.

Deze onderwerpen vormen de rode draad van het Najaarssymposium onder de noemer ‘Straling vandaag’. Met de informatie die u op het symposium wordt geboden, kunt u zich met de nodige kennis van zaken mengen in de discussies over deze onderwerpen op feesten en partijen.

Het Najaarssymposium zal op eenzelfde wijze gestalte worden gegeven als het afgelopen Voorjaarssymposium. Dat houdt in dat u bij uw inschrijving kunt aangeven of u het symposium fysiek wilt bijwonen, dan wel online via een beveiligde livestream met inlog en interactiemogelijkheden. Zowel voor het fysiek volgen als via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Het afgelopen Voorjaarssymposium is fysiek bijgewoond door 180 leden en hebben daarnaast 220 leden het symposium online gevolgd. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 11 november 2022. De ochtendsessie start met een inleiding op het thema waarin de verschillende actualiteiten rond Oekraïne op een rij worden gezet en de reactie in Nederland hierop. In de volgende voordracht wordt ingegaan op de achtergronden van kernwapens met als trefwoorden welke soorten er zoal in de loop der tijd zijn ontwikkeld, werkingsmechanismen en fall-out. Aansluitend volgt een voordracht over de eventuele gevolgen voor Nederland. Aan de orde komen onder meer welke gegevens worden verzameld, hoe de bewerking plaatsvindt en wat wordt voorspeld.

Na de lunch schakelen we over op het onderdeel ‘Kernenergie in NL’. In de eerste voordracht wordt een presentatie gegeven van een recente studie naar de rol van kernenergie als alternatieve CO2-vrije bron van elektriciteit, bezien vanuit een economisch perspectief. Naast een uiteenzetting over hoe de studie is uitgevoerd, wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies van het onderzoek. In het regeerakkoord is opgenomen dat de kerncentrale Borssele langer open mag blijven maar tevens wil het nieuwe kabinet stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. In de volgende voordracht legt de burgemeester van Borsele het belang hiervan voor zijn gemeente uit en tevens welke rol hij speelt in het hele veiligheidsgebeuren.

De aansluitende presentatie legt zich toe op de wijze waarop de ANVS zich voorbereid op nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de uitbreiding van het kerncentrale-arsenaal in Nederland. In de voordracht zal onder meer worden ingegaan op de vergunningverlening, inspraakprocedures en welke eisen er gesteld gaan worden aan nieuwe kerncentrales. Het symposium wordt afgesloten met een voordracht over ‘Small modular reactors’, reactoren met een vrij kleine eenheidsgrootte waarvan het de bedoeling is dat deze seriematig in een fabriek worden geproduceerd. Hierdoor kan de bouwtijd op de vestigingsplaats aanzienlijk omlaag wordt gebracht.  

Het symposium wordt voorafgegaan door een ledenvergadering. De vergaderstukken worden uiterlijk een week voor de vergadering op de NVS-site geplaatst. De ledenvergadering begint die dag om 9.00 uur, het symposium om 10.00 uur.

 

Programma

8.30 uur                        Start inschrijving en ontvangst

9.00 uur                        Algemene ledenvergadering

10.00 uur                      Aanvang symposium

 

10.00 – 10.30 uur          Inleiding op het thema (Lars Roobol, RIVM)

10.30 – 11.15 uur          Achtergronden van kernwapens (Tjerk Kuipers, Defensie)

11.15 – 11.45 uur          Koffie/theepauze

11.45 – 12.30 uur          Gevolgen voor NL (Jasper Tomas, RIVM)

12.30 – 13.30 uur          Lunch

13.30 – 14.15 uur          Kernenergie in een CO2 vrije energiesysteem: een economisch perspectief (Machiel Mulder, RUG)

14.15 – 14.45 uur          De rol van de burgemeester (Gerben Dijksterhuis, Gemeente Borsele)

14.45 – 15.15 uur          Koffie/theepauze

15.15 – 15.45 uur          Reactor hier, reactor daar, ANVS vergunnen maar! (Rick Bulk, ANVS)

15.45 – 16.30 uur          Small modular reactors (Harry Keeling, Rolls Royce)

 

Accreditatie / Registratiepunten

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVNG en NVKF. Zowel voor het fysiek volgen of via de livestream wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Voorwaarde voor ontvangst van het certificaat van deelname is dat u minimaal 90% van het symposium aanwezig bent. Het certificaat wordt na afloop per e-mail toegezonden.

 

Locatie

U kunt online deelnemen aan dit symposium. Wilt u liever fysiek deelnemen? Klik dan hier.

 

Tentoonstelling

Tijdens het symposium zullen verschillende bedrijven hun producten presenteren. Ook kunt u bij hen terecht voor uw specifieke vragen of wensen.

 

Aanmelding

Aanmelding voor het symposium kan eenvoudig via de website. Controleer goed of u zich voor het fysieke of online symposium aanmeldt!

LET OP! Als NVS-lid moet u eerst inloggen om in te schrijven.

 

Inschrijfgelden bij aanmelding tot en met 21 oktober 2022:

            NVS-lid: € 45,00

            Geen NVS-lid: € 90,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 22 oktober 2022:

NVS-lid: € 65,00

            Geen NVS-lid: € 110,00

Bij betaling op factuur wordt er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Programmacommissie

Locatie

Online


  Inschrijven

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.