Nascholing RI&E Elektromagnetische velden

Sterke elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden binnen hoogspanningsstations en transformatorhuisjes, of in de buurt van zendinstallaties en bepaalde ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-scanner. Ook bij elektrisch lassen en industriële verwarmingstechnieken heeft men te maken met sterke elektromagnetische velden. Een (al) te hoge blootstelling van werknemers aan EMV kan gezondheidsschade tot gevolg hebben. Het gaat bijvoorbeeld om elektromonteurs, lassers en medisch personeel. Voor jongeren onder de 18 jaar is het verboden om met apparaten te werken die schadelijke elektromagnetische velden kunnen uitzenden.

Per 1 juli 2016 zijn er een aantal nieuwe bepalingen in het Arbobesluit opgenomen m.b.t. Elektromagnetische velden (EMV). Daarop volgend heeft het RIVM een beknopte gids uitgegeven (Elektromagnetische velden in arbeidssituaties | RIVM). Het Arbobesluit geeft nadere voorschriften en uitleg bij de RI&E voor EMV in de werkomgeving. Allereerst dient de blootstelling beoordeeld te worden. Soms zijn aanvullende metingen of berekeningen nodig. Verder moet er ook aandacht worden besteed aan risico’s voor werknemers met een verhoogd risico en derden. 

De afdeling niet ioniserende straling (NIS), waarin ook veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten participeren heeft geconcludeerd dat er een kennislacune aanwezig is onder haar leden met betrekking tot het uitvoeren van een verdiepende RI&E over het onderwerp EMV. Om deze reden heeft zij besloten om een nascholing te organiseren in samenwerking met de nascholingscommissie. De beknopte gids van het RIVM is de leidraad voor deze nascholing.

 

De opzet van de nascholing is een tweedaagse bijeenkomst op 16 en 23 september 2022.

De eerste dag start met een presentaties over biologische effecten, gezondheidseffecten en limieten bij blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Hierna wordt geoefend met communicatie over deze risico’s met werknemers. De dag wordt afgesloten met de uitleg van de huiswerkopdrachten over het uitvoeren van een verdiepende RI&E over het onderwerp elektromagnetische velden.

Als huiswerkopdracht kiest de cursist een van casussen die het best bij hem/haar past. De tweede dag wordt de huiswerkopdracht behandeld en wordt er ingegaan op een praktische benadering van risico’s bij blootstelling aan EMV.

De kosten voor deze nascholing zijn €250,- voor NVS-leden en €350,- voor niet-leden.

Accreditatie voor deze nascholing zal worden aangevraagd bij:

  • ANVS (alleen voor stralingsbeschermingsdeskundigen, die aantoonbaar werken met EMV);
  • Stichting Hobéon (operationeel veiligheidskundige (OVK), middelbaar veiligheidskundige (MVK), hoger veiligheidskundige (HVK), arbeidshygiënist);
  • NVKF
  • NVMBR

 

 

Programma vrijdag 16 september 2022

Jaarbeurs, Utrecht

 

 

 

 

Van

 

Tot

Omschrijving
Leerdoel

spreker
(affiliatie)

09:30

10:00

Ontvangst met thee & koffie

 

10:00

10:05

Opening – overzicht docenten en programma

Dagvoorzitter

10:05

11:00

Biologische effecten, gezondheidseffecten en limieten bij blootstelling aan EMV

Monique Beerlage (Kennisplatform EMV)

11:00

11:15

Pauze

 

11:15

12:15

Biologische effecten, gezondheidseffecten en limieten bij blootstelling aan EMV (vervolg). Maatschappelijke relevantie en communicatie.

Monique Beerlage (Kennisplatform EMV)

12:15

13:15

Pauze

 

13:15

14:45

Implementatie van de Europese richtlijn elektromagnetische velden in Nederland

Rianne Stam (RIVM)

14:45

15:00

Pauze

 

15:00

16:00

Normen en eisen, meten van EMV, gebruik generieke RI&E’s

Leo Lagendijk (DNV)

16:00

16:30

Uitleg huiswerkopdracht

Leo Lagendijk (DNV)

 

 

Programma vrijdag 23 september 2022

Jaarbeurs, Utrecht

 

 

 

 

Van

 

Tot

Omschrijving
Leerdoel

spreker
(affiliatie)

09:30

10:00

Ontvangst met thee & koffie

 

10:00

10:05

Opening – overzicht docenten en programma

Dagvoorzitter

10:05

11:00

overzicht en selectie uitgewerkte huiswerkopdrachten, bespreken huiswerkopdrachten.

Leo Lagendijk (DNV)

11:00

11:15

Pauze

 

11:15

12:15

Bespreken huiswerkopdrachten (vervolg)

Leo Lagendijk (DNV)

12:15

13:15

Pauze

 

13:15

14:45

Praktische benadering EMV

Leo Lagendijk (DNV)/Ronald Dekker

14:45

15:00

Pauze

 

15:00

16:00

Praktische benadering EMV (vervolg)

Leo Lagendijk (DNV)/Ronald Dekker

16:00

16:30

Afsluiting

Dagvoorzitter

16:30

17:30

Borrel

 

 

Locatie

Jaarbeurs Meetup


  Inschrijven

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.