NVS Voorjaarssymposium 2021 - ONLINE

Gezien de positieve reacties op het afgelopen Najaarssymposium wordt volgens hetzelfde concept op 30 april 2021 het Voorjaarssymposium georganiseerd. Leden kunnen het symposium volgen via een beveiligde livestream met interactiemogelijkheden. Voor het volgen van het symposium wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratie­punten in de categorie ‘Bijwonen symposia’. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Het symposium draagt als thema ‘Nucleaire Geneeskunde’. Het symposium zal starten met een inleidende voordracht over het onderwerp waarbij onder meer wordt ingegaan op aspecten als wat onder nucleaire geneeskunde wordt gerekend, waar staan we in NL op dit moment en wat brengt de toekomst op korte en lange termijn. Aansluitend volgt een uiteenzetting over de stralingsrisico’s van derden bij nucleair geneeskundige therapieën. Tevens zal worden ingegaan op de potentiële stralingsrisico’ na het overlijden van met radioactieve stoffen behandelde patiënten. In de volgende voordracht wordt nader ingegaan op de normstelling van verzorgenden en leden van de bevolking en hoe deze kunnen worden vertaald naar leefregels.

Hierna wordt ingezoomd op de patiënt. In de eerste voordracht zal nader worden ingegaan op het gebruik van Lu-177 bij de behandeling van onder meer neuro-endocriene tumoren. Er geldt een wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een evaluatie van diens stralingsrisico’s. In de voordracht over dit onderwerp zal uiteen worden gezet welke parameters een rol spelen bij het bepalen van de individuele stralingsbelasting. In de hierop volgende voordracht zal een overzicht worden gegeven van de medische toepassingen van alfastraling uitzendende radionucliden.

In de laatste thema-voordrachten ligt de nadruk meer op de fysica. Eerst zal een overzicht worden gegeven van de productiewijzen van de verschillende alfastralers. Vervolgens zal nader worden ingegaan op het zogenoemde terugslagprobleem, het losraken van dochternucliden van het tumor-specifieke antilichaam.

De dag zal worden afgesloten met een actueel onderwerp. Verslag wordt gedaan van de bevindingen van een daartoe ingestelde commissie naar de kwetsbaarheid van de kennisinfrastructuur van nucleaire technologie en straling in Nederland. Naar aanleiding van de gesprekken met de stakeholders heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan.

Accreditatie / Registratiepunten

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVNG en NVKF. 

Er wordt een certificaat van deelname afgegeven, goed voor registratiepunten in de categorie ‘bijwonen symposia’. 

Voorwaarden uitreiking certificaat van deelname (welke nodig is om de PE-punten te kunnen verkrijgen):
- U dient 90% van dit symposium aanwezig te zijn.
Het certificaat zal achteraf per e-mail toegestuurd worden. 

 

Inschrijfgelden bij aanmelding tot en met 8 april 2021:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 45,00

€ 90,00

Inschrijfgelden bij aanmelding vanaf 9 april 2021:

NVS lid:

Geen NVS lid:

€ 65,00

€ 110,00

Bij betaling op factuur worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan alleen per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het symposium is € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het symposium is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij een dubbele inschrijving zal bij creditering € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

 

LET OP!
Als NVS lid moet u eerst INLOGGEN om in te schrijven. 

Programma

08.30 uur

Ontvangst online deelnemers

09.15 - 09.45 uur

Algemene ledenvergadering

10.00 uur

Start symposium

10.00 - 10.15 uur

NG in NL
Lioe-Fee de Geus-Oei (LUMC, Leiden)

10.15 - 10.45 uur

Potentiële blootstelling van derden
Douwe Siegersma (RIVM, Bilthoven)

10.45 - 11.00 uur

Korte pauze

11.00 - 11.30 uur Borgen van veiligheid bij (nieuwe) nucleair geneeskundige therapieën
Barbara Godthelp (ANVS, Den Haag)

11.30 - 11.45 uur

Korte pauze

11.45 - 12.15 uur

Over Lu-177
Wout Breeman

12.15 - 13.15 uur

Lunchpauze

13.15 - 13.45 uur

Patiëntendosimetrie in de nucleaire geneeskunde
Mark Konijnenberg (Erasmus MC, Rotterdam)

13.45 - 14.00 uur

Korte pauze

14.00 - 14.30 uur

Medische toepassingen van alfastralers
Gilles Stormezand (UMCG, Groningen)

14.30 - 14.45 uur

Korte pauze

14.45 - 15.15 uur

Productie van alfa-stralers
Karlijn Codée-Van der Schilden (NRG, Petten)

15.15 - 15.30 uur

Korte pauze

15.30 - 16.00 uur

Het terugslagprobleem
Robin de Kruijff (RID, Delft)

16.00 - 16.15 uur

Korte pauze

16.15 - 16.45 uur

Naar een agenda en platform nucleaire technologie en straling
André van der Zande

16.45 uur

Afsluiting

 


  Inschrijven

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.